STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, … Czytaj więcej

Wakacje 2018

Wakacje 2018

NIEPOWTARZALNYCH WAKACJI, PIĘKNEJ POGODY, FANTASTYCZNYCH PRZYGÓD, A PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU życzy Dyrekcja Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp.

KOMUNIKAT! – Nowe zasady dostępu do wyników egzaminów

W związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów ( maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) Dostęp do wyników  będzie możliwy po zalogowaniu się w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów: uczniowie.oke.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE za pośrednictwem szkoły.   Login i hasło … Czytaj więcej

KOMUNIKAT ! – Absolwenci 2018 Technikum nr 3

Szanowni Absolwenci 2018 Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać w Gorzowie Wlkp. W dniu 03 lipca 2018 r. w sali nr 1, na spotkaniu z wychowawcami klas, Absolwenci Technikum nr 3 mogą odebrać świadectwa dojrzałości według następującego porządku: • godz. 12.00 klasa 4 b • godz. 12.15 klasa 4 … Czytaj więcej

„Dobry start”

Rusza kampania informacyjno-promocyjna rządowego programu „Dobry Start” – 300 zł dla każdego ucznia   Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde, rozpoczynające rok szkolny dziecko do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na … Czytaj więcej