REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

    Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz na naszej stronie po ich ogłoszeniu. Czytaj PDF… REGULAMIN REKRUTACJI HARMONOGRAM REKRUTACJI   NOWE TERMINY REKRUTACJI

Przydatne informacje przy wypełnianiu wniosków rekrutacyjnych

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH im. FEBRONII GAJEWSKIEJ-KARAMAĆ W GORZOWIE WLKP. 1. WEJŚĆ NA STRONĘ: edu.gorzow.pl 2. WEJŚĆ DO OKIENKA (trzecie od góry): Rejestracja kandydatów do szkół ponadpodstawowych 3. WEJŚĆ DO ZAKŁADKI (pierwsza): zgłoś kandydaturę 4. WYPEŁNIĆ WNIOSEK 5. ZATWIERDZIĆ WNIOSEK 6. WYDRUKOWAĆ WNIOSEK 7. PODPISAĆ WNIOSEK (rodzic … Czytaj więcej

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19   Uczeń, który chce skorzystać z biblioteki szkolnej, jest zobowiązany przestrzegać PROCEDUR ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. FEBRONII GAJEWSKIEJ-KARAMAĆ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE EPIDEMII COVID-19. Uczeń, który chce jedynie oddać książki, zostawia je w przeznaczonym do tego pojemniku … Czytaj więcej

Ważne informacje – egzamin maturalny!

Ważne informacje – egzamin maturalny!

Szanowni Maturzyści, informujemy, że egzamin maturalny z: języka polskiego (poziom podstawowy) – 08.06.2020, godz.9.00, matematyki (poziom podstawowy) – 09.06.2020, godz. 9.00, języka angielskiego (poziom podstawowy) – 10.06.2020, godz.9.00 będzie odbywał się równolegle w dwóch salach (tj. sali gimnastycznej i sali konferencyjnej). Zdający stawiają się na egzamin o godz. 8.00 według poniższego podziału: 08.06.2020, godz. 9.00 … Czytaj więcej

PROCEDURY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZSG w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

PROCEDURY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZSG w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Podstawa prawna: Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej I ZASADY OGÓLNE Od 01.06.2020 r. uczniowie mogą brać udział w konsultacjach przedmiotowych organizowanych na terenie szkoły. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu … Czytaj więcej

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE OD 01.06.2020  [dla klas I – III]

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE OD 01.06.2020 [dla klas I – III]

UCZEŃ, KTÓRY CHCE SKORZYSTAĆ Z KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH, MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ DANEGO NAUCZYCIELA NAJPÓŹNIEJ DZIEŃ PRZED PLANOWANYMI ZAJĘCIAMI DO GODZINY 1500 ORAZ ZASTOSOWAĆ SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH. UCZEŃ NIEPEŁNOLETNI MA OBOWIĄZEK PRZYJŚĆ NA KONSULTACJE Z PODPISANYM PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH  OPIEKUNÓW OŚWIADCZENIEM (DRUK OŚWIADCZENIA ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY). UCZEŃ PEŁNOLETNI MA OBOWIĄZEK PRZYJŚĆ NA KONSULTACJE … Czytaj więcej