HARMONOGRAM PRZEBIEGU SESJI POPRAWKOWEJ EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2018/2019 w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

  CZEŚĆ  PISEMNA   Lp. Data Godzina rozpoczęcia Przedmiot   Nr sali Liczba zdających 1. 20.08.2019 900 matematyka 23 11 (N)* + 2(S)* 2. 20.08.2019 900 język polski 23 1(N)* 3. 20.08.2019 900 język angielski 21 1(N)* *N – ,,nowa” formuła; S – ,,stara” formuła   CZEŚĆ USTNA   Lp. Data Godzina rozpoczęcia Przedmiot   … Czytaj więcej

„Giełda używanych podręczników” w roku szkolnym 2019/ 2020

UWAGA UCZNIOWIE ! „Giełda używanych podręczników” w roku szkolnym 2019/ 2020 odbędzie się w nowej formule.    W pierwszym tygodniu września od 4.09.2019r. do 6.09.2019r.  w sali gimnastycznej przygotowane będą stoiska dla sprzedających i kupujących używane podręczniki. Uczniowie będą mogli dokonywać transakcji bezpośrednio między sobą. Szczegółowe informacje (godziny trwania giełdy) zostaną podane na początku roku … Czytaj więcej

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi … Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza”

Ogłaszamy nabór dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp. (Technikum i BS I s. klas II – IV) do projektu pt.: „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza”realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie 02 – 13.09.2019 r. Dokumenty rekrutacyjne … Czytaj więcej