Gastronomik z tarczą!

Mamy przyjemność poinformować  społeczność szkolną, iż w wyniku zakończenia oceny wniosków złożonych w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe  w roku 2019 w konkursie ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus +,  wniosek złożony przez autorki Małgorzatę Ciechanowicz-Budny i Annę Ciupkę został zatwierdzony do realizacji!!!!! Nasz wniosek uzyskał  łączną kwotę … Czytaj więcej

Konferencja podsumowująca zakończenie projektu „Europejskie kompetencje szansą na sukces II”

Konferencja podsumowująca zakończenie projektu „Europejskie kompetencje szansą na sukces II”

30.05.2019r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece  Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Europejskie kompetencje szansą na sukces II” Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. Projekt umożliwił  uczniom naszej szkoły realizację kilkutygodniowych zagranicznych  praktyk  w Portugalii  i Hiszpanii. Celem projektu było zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno-hotelarskiej, … Czytaj więcej

Szkolenie  gastronomiczno-językowe (cukiernik)

Szkolenie gastronomiczno-językowe (cukiernik)

Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. był organizatorem kolejnego działania,  wspólnego  szkolenia gastronomiczno-językowego (cukiernik) z udziałem partnerów ze strony polskiej i niemieckiej w dniach 20.05-24.05.2019r. w ramach projektu „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza ”programu Interreg VA. Pięciodniowe szkolenie  cukiernicze z zakresu wybranych umiejętności w zawodzie cukiernik przeprowadził pan Piotr Sosnowski, właściciel firmy … Czytaj więcej

VII edycja Festiwalu Lubuskich Smaków nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora

W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie przeprosić  za odwołanie przedsięwzięcia. Tegoroczna edycja FSL mająca odbyć się pod  hasłem „Jajka i nowalijki” została odwołana z przyczyn niezależnych od organizatora. Głównym powodem jest fakt, że tylko jedna spośród kilkudziesięciu szkół,  do których wysłaliśmy zaproszenie,  zadeklarowała swoje uczestnictwo. Z wielu szkół otrzymaliśmy wyjaśnienie, że trwający w szkołach strajk nauczycieli … Czytaj więcej

„Przerwa na czytanie”

„Przerwa na czytanie”

Dnia 13 maja 2019 w naszej szkole zrobiliśmy sobie „Przerwę na czytanie”. Akcja odbyła się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek podczas jednej 10 minutowej przerwy. Uczestnicy przynieśli swoje ulubione książki, dzielili się między sobą wrażeniami i refleksjami na temat wybranych przez siebie książek.

Jesteśmy Lubuską Szkołą Europejską!!!

Jesteśmy Lubuską Szkołą Europejską!!!

Jesteśmy Lubuską Szkołą Europe­jską!!! Tytuł ten otrzy­mal­iśmy, zwycięża­jąc w konkur­sie ogłos­zonym przez Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Lubuskiego w Zielonej Górze, z okazji 15. rocznicy wstąpi­enia Pol­ski do Unii Europe­jskiej. Jego celem było wyłonie­nie najak­ty­wniejszych szkół w real­iza­cji pro­jek­tów unijnych. „Lubuska Szkoła Europejska” – celem konkursu jest promocja najbardziej europejskich szkół z województwa lubuskiego, które wyróżniły się … Czytaj więcej

Spotkania Pokoleń w ramach projektu „ Historia- Kultura- Teraźniejszość- Przyszłość

Spotkania Pokoleń w ramach projektu „ Historia- Kultura- Teraźniejszość- Przyszłość

Gorzów Wielkopolski, IV edycja 2019 r. W dniach 01.04.-06.04.2019 w Gorzowie Wlkp. odbyło się seminarium polsko-niemieckiego Spotkania Pokoleń. Projekt współfinansowany był przez Fundację Branderburg z siedzibą w Führstenwalde. Gospodarzem seminarium był Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej- Karamać w Gorzowie Wlkp. ( koordynator: Pani Iwona Stelmarczyk ), za strony niemieckiej udział wzięła zaprzyjaźniona szkoła partnerska … Czytaj więcej