Godziny pracy

                     Godziny pracy:

  • Poniedziałek     8:00 – 12:00
  • Wtorek              10:00 – 15:00
  • Środa                  8:00 – 12:00
  • Czwartek                  WOM
  • Piątek                 8:00 – 12:00

ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO 

ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Gastronomicznych  im. Febronii Gajewskiej – Karamać w Gorzowie Wlkp., zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

  • ​Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
  • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
  • Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.
  • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego.
  • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.​

Poznaj siebie

Prędzej czy później w życiu każdego człowieka pojawiają się pytania: Kim jestem? Jaki jestem? Odnalezienie „siebie” jest niezwykle ważne, zwłaszcza dla młodego człowieka. Tylko znając siebie, swoje możliwości, oczekiwania możemy świadomie żyć. Bliższe poznanie siebie pomoże zrealizować zadania, jakie przedstawia przed Tobą życie.

Życzę wytrwałości !

WARTO PRZECZYTAĆ

​​​Johns​on Spencer – Kto zabrał mój ser?

Opowieść dla młodzieży!

W nowej wersji „serowej opowieści” przeznaczonej dla młodzieży Spencer Johnson zachęca, by poważnie podchodząc do zmian, spojrzeć jednak na siebie z boku i śmiać się z własnych lęków. Ludzie na całym świecie często wyrażają żal, że nie zapoznali się z opowieścią o serze, gdy byli nastolatkami. Są przekonani, że gdyby przeczytali ją wówczas, uczyniłoby to ich życie łatwiejszym.​