REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW

do klas pierwszych

Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3

w

Zespole  Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać w Gorzowie Wlkp.

na rok szkolny 2018/2019

 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp. ustala się na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (T.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 1943)

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z

2017 r. Poz. 60)

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020  do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

4) Zarządzenia Nr 8/2018 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznie 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019…

REGULAMIN PRZYJĘĆ 2018-2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2018-2019

Rodzice ciężko pracują, a dzieci przy zabawie regionalnie gotują.

Dnia 30.09.2017 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim odbył się festyn rodzinny pod hasłem Rodzice ciężko pracują, a dzieci przy zabawie regionalnie gotują zorganizowany przez nasze uczennice: Patrycje Wesołowską, Martynę Wilczyńską, Agnieszkę Gliwę w ramach projektu LUBUSKIE INICJATYWY MŁODZIEŻOWE.

W trakcie festynu odbyły się animacje dla dzieci, warsztaty kulinarne z panem Pawłem Salamonem, Bartoszem Wicherkiem oraz naszym gościem z Gdańska Kacprem Serafińczukiem – Zwycięzcą V edycji LUBUSKICH SMAKÓW.

Projekt finansowany z budżetu Województwa Lubuskiego.

logo_lubuskie logo-2 news-2-1-1

IMG_1070