Kadra szkoły

Kadra kierownicza​ szkoły

  • Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych mgr Paweł Cierach
  • Wicedyrektor mgr Marcin Konieczny
  • Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Elżbieta Palicka

Admin​​​istracja szkoły

  • ​Główna księgowa mgr Aleksandra Wowczko
  • Starsza księgowa mgr Beata Rżany
  • Kierownik gospodarczy Mariola Żejmo
  • Sekretarz szkoły mgr Elżbieta Kretowicz

Kadra pedagogiczna

Nazwisko i imię Funkcja /nauczane przedmioty
Bałdyga Jerzy wychowanie fizyczne
Bednarek Krystyna bibliotekarz
Bańdziak Jerzy historia i społeczeństwo
Bielecki Roman wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Ciechanowicz-Budny Małgorzata przedmioty zawodowe
Cierach Paweł dyrektor, wychowanie fizyczne
Ciupka Anna przedmioty zawodowe
Czarnecka Anna fizyka
Czernik Renata język angielski
Dera Ewa przedmioty zawodowe
Dobkowicz Izabela język polski
Drozdowicz Grzegorz język angielski
Duszyńska Dagmara wychowanie fizyczne
ks. Gławdel Michał religia
Jaworowicz Elżbieta bibliotekarz, język polski
Jodko Małgorzata przedmioty zawodowe
Kaczyńska Renata matematyka
Kisson Piotr przedmioty zawodowe
Konieczny Marcin wicedyrektor, język polski
Kosicka-Olkowska Barbara język angielski
Kruszakin Anna psycholog
Krych-Szydłowska Wanda pedagog
Kurnikowska Jolanta historia, geografia, podstawy przedsiębiorczości
Leszczyńska Teresa przedmioty zawodowe
Leśnicka Barbara język angielski
Łażewska Sylwia przedmioty zawodowe
Marciniak Krzysztof przedmioty zawodowe
Masewicz Agnieszka język angielski
Matusiak Jarosław informatyka, wychowanie fizyczne
Matusik Barbara doradca zawodowy
Misarko Małgorzata język niemiecki
Nojberg Małgorzata przedmioty zawodowe
Palicka Elżbieta przedmioty zawodowe
Parkoła Katarzyna język niemiecki
Piechowicz Danuta język niemiecki
Pławska Anna psycholog
Pocheć Katarzyna biologia, chemia
Prokop Agnieszka język niemiecki
Przybyłka-Siwek Marzena przedmioty zawodowe
Przybyszewska Aleksandra wok
Puścizna Bogdan wychowanie fizyczne
Rejniak Michał przedmioty zawodowe
Rokicka-Ostrowska Anna język angielski
Salamon Paweł przedmioty zawodowe
Sapierzyńska-Zygmunt Monika język niemiecki
Simińska Elżbieta język polski
Sobieraj Andrzej religia
Sobieraj Przemysław wychowanie fizyczne
Stachowiak Izabela przedmioty zawodowe
Stando Agnieszka historia, WOS
Staszak-Szyszko Anna matematyka, informatyka
Stelmarczyk Iwona język niemiecki
Szkudlarek Dawid przedmioty zawodowe
Szwaluk Janina wychowanie do życia w rodzinie, plastyka, pedagog
Śliwiński Andrzej historia, wiedza o społeczeństwie
Tillmann Dawid przedmioty zawodowe
Tużnik Kamil przedmioty zawodowe
Tynecka-Poradzińska Małgorzata matematyka
Wachowiak Irena przedmioty zawodowe
Waleński Andrzej wychowanie fizyczne
Wesołowski Seweryn przedmioty zawodowe
Wieliczka Maria przedmioty zawodowe
Zaborowska Izabela język niemiecki
Zysnarska Małgorzata przedmioty zawodowe