Kadra szkoły

​Kadra kierownicza​ szkoły

  • Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych mgr Małgorzata Pawłowska
  • Wicedyrektor mgr inż. Barbara Piotrowska
  • Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr inż. Irena Wachowiak

Admin​​​istracja szkoły

  • ​Główna księgowa mgr Aleksandra Wowczko
  • Starsza księgowa mgr Justyna Borowy
  • Kierownik gospodarczy Mariola Żejmo
  • Sekretarz szkoły mgr Elżbieta Kretowicz

Kadra p​​edagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

Lp. N​​azwisko i imię Przedmiot
1. Antosz Ewa pedagog
2. Bednarek Krystyna bibliotekarz
3. Bielecki Roman w-f, edukacja dla bezpieczeństwa
4. Ciechanowicz-Budny Małgorzata przedmioty zawodowe
5. Cierach Paweł w-f
6. Ciupka Anna przedmioty zawodowe
7. Czernik Renata  j.angielski
8. Dera Ewa przedmioty zawodowe
9. Dobkowicz Izabela  j. polski
10. Drozdowicz Grzegorz j.angielski
11.  Duszyńska Dagmara w-f
12. Firak Adam  religia
13. Jaworowicz Elżbieta bibliotekarz
14. Jodko Małgorzata przedmioty zawodowe
15. Kaczyńska Renata matematyka
16. Kisson Piotr  przedmioty zawodowe
17. Konieczny Marcin j.polski
18. Kruszakin Anna psycholog
19. Leszczyńska Teresa przedmioty zawodowe
20. Leśnicka Barbara j.angielski
21. Łażewska Sylwia przedmioty zawodowe
22.  Matusiak Jarosław informatyka, wf
23.  Matusik Barbara doradca zawodowy
24. Miśkiewicz Małgorzata   j.niemiecki
25. Nojberg Małgorzata przedmioty zawodowe
26. Parkoła Katarzyna  j.niemiecki
27. Pawlaczyk Małgorzata  j.niemiecki
28. Pawłowska Małgorzata dyrektor, matematyka
29. Piotrowska Barbara wicedyrektor, przedmioty zawodowe
30. Pocheć Katarzyna biologia, chemia
31. Podolski Tomasz   j.angielski
32. Przybyłka-Siwek Marzena przedmioty zawodowe
33. Puścizna Bogdan w-f
34. Rejniak Michał  przedmioty zawodowe
35. Rokicka-Ostrowska Anna  j.angielski
36. Salamon Paweł przedmioty zawodowe
37. Sobieraj Andrzej religia
38. Stachowiak Izabela przedmioty zawodowe
39. Startek Jolanta geografia, historia, podstawy przedsiębiorczości
40. Staszak-Szyszko Anna matematyka
41. Stelmarczyk Iwona j.niemiecki
42. Szkudlarek Dawid przedmioty zawodowe
43. Szwaluk Janina wych. do życia w rodzinie
44. Śliwiński Andrzej historia, wos
45. Tillmann Dawid  przedmioty zawodowe
46. Tomaszewska-Wroniak Magdalena  wiedza o kulturze
47.  Tynecka-Poradzińska Małgorzata matematyka
48. Wachowiak Irena kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe
49. Wesołowski Seweryn przedmioty zawodowe
50.  Wieliczka Maria przedmioty zawodowe
51. Wojtaczka Eugeniusz  fizyka