Kadra szkoły

Kadra kierownicza szkoły

  • Dyrektor – mgr Paweł Cierach

  • Wicedyrektor – mgr Marcin Konieczny

  • Wicedyrektor – mgr Elżbieta Palicka

  • Kierownik Szkolenia Praktycznego – mgr Seweryn Wesołowski

Admin​​​istracja szkoły

  • Główna księgowa – mgr Aleksandra Wowczko

  • Starszy specjalista ds. płac i kadr – mgr Małgorzata Nowakowska

  • Kierownik gospodarczy – Mariola Żejmo

  • Sekretarz szkoły – mgr Elżbieta Kretowicz

  • Pomoc administracyjna – Katarzyna Piasecka

Kadra pedagogiczna

 

Nazwisko i imię

Funkcja / nauczane przedmioty

Bałdyga Jerzy

wychowanie fizyczne

Bączyk Kamila

przedmioty zawodowe

Bednarek Krystyna

bibliotekarz

Bańdziak Jerzy

historiai społeczeństwo

Bielecki Roman

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Brzozowski Karol

edukacja strażacka

Ciechanowicz-Budny Małgorzata

przedmioty zawodowe

Cierach Paweł

dyrektor, wychowanie fizyczne

Ciupka Anna

przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości

Czarnecka Anna

fizyka

Czernik Renata

język angielski

Dera Ewa

przedmioty zawodowe

Dobkowicz Izabela

język polski

Drozd Sylwia

język polski

Drozdowicz Grzegorz

język angielski

Duszyńska Dagmara

wychowanie fizyczne

Hodyl Zbigniew

geografia

Jaworowicz Elżbieta

bibliotekarz

Jodko Małgorzata

przedmioty zawodowe

Kaczyńska Renata

matematyka

Kisson Piotr

przedmioty zawodowe

Konieczny Marcin

wicedyrektor, język polski

Kosicka-Olkowska Barbara

język angielski

Kruszakin Anna

psycholog, podstawy psychologii społecznej

Krych-Szydłowska Wanda

pedagog

Kurnikowska Jolanta

geografia, historia, podstawy przedsiębiorczości

Lawer Paweł

wychowanie fizyczne

Leszczyńska Teresa

przedmioty zawodowe

Leśnicka Barbara

język angielski

Łażewska Sylwia

przedmioty zawodowe

Markowska Magdalena

język angielski

Masewicz Agnieszka

język angielski

Matkowska Grażyna

przedmioty zawodowe

Matusiak Jarosław

informatyka, wychowanie fizyczne

Matusik Barbara

doradca zawodowy

Misarko Małgorzata

język niemiecki

Nojberg Małgorzata

przedmioty zawodowe

Palicka Elżbieta

wicedyrektor, przedmioty zawodowe

Parkoła Katarzyna

język niemiecki

Pocheć Katarzyna

biologia, chemia

Pogonowska Iwona

tyflopedagog

Przybyłka-Siwek Marzena

przedmioty zawodowe

Puścizna Bogdan

wychowanie fizyczne

Rejniak Michał

przedmioty zawodowe

Rutkowska Anna

język angielski

Salamon Paweł

przedmioty zawodowe

Sapierzyńska-Zygmunt Monika

język niemiecki

Simińska Elżbieta

język polski

Sobieraj Andrzej

religia

Sobieraj Przemysław

wychowanie fizyczne

Splecer Paulina

matematyka

Stachowiak Izabela

przedmioty zawodowe

Stando Agnieszka

historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

Staszak-Szyszko Anna

matematyka

Stelmarczyk Iwona

język niemiecki

Szkudlarek Dawid

przedmioty zawodowe

Szkwarek Anna

przedmioty zawodowe

Szwaluk Janina

pedagog, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie

Tillmann Dawid

przedmioty zawodowe

Trachimowicz Magdalena

wychowanie fizyczne

Tużnik Kamil

przedmioty zawodowe

Tynecka-Poradzińska Małgorzata

matematyka

Wachowiak Irena

przedmioty zawodowe

Waleński Andrzej

wychowanie fizyczne

Warzybok Elżbieta

przedmioty zawodowe

Wesołowski Seweryn

kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe

Wieliczka Maria

przedmioty zawodowe

Woźniak-Nocoń Karolina

przedmioty zawodowe

Yarowa Alona

język angielski

Zysnarska Małgorzata

przedmioty zawodowe

Żurawski Maciej

religia