Kadra szkoły

​Kadra kierownicza​ szkoły

  • Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych mgr Małgorzata Pawłowska
  • Wicedyrektor mgr inż. Barbara Piotrowska
  • Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Seweryn Wesołowski

Admin​​​istracja szkoły

  • ​Główna księgowa mgr Aleksandra Wowczko
  • Starsza księgowa mgr Justyna Borowy
  • Kierownik gospodarczy Mariola Żejmo
  • Sekretarz szkoły mgr Elżbieta Kretowicz

Kadra p​​edagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

Lp. N​​azwisko i imię Przedmiot
1. Bednarek Krystyna bibliotekarz
2. Bielecki Roman w-f, edukacja dla bezpieczeństwa
3. Ciechanowicz-Budny Małgorzata przedmioty zawodowe
4. Cierach Paweł w-f
5. Ciupka Anna przedmioty zawodowe
6. Czernik Renata  j.angielski
7. Dera Ewa przedmioty zawodowe
8. Dobkowicz Izabela  j. polski
9. Drozdowicz Grzegorz j.angielski
10.  Duszyńska Dagmara w-f
11. Firak Adam  religia
12. Jaworowicz Elżbieta bibliotekarz
13. Jodko Małgorzata przedmioty zawodowe
14. Kaczyńska Renata matematyka
15. Kisson Piotr  przedmioty zawodowe
16. Konieczny Marcin j.polski
17. Kruszakin Anna psycholog
18. Leszczyńska Teresa przedmioty zawodowe
19. Leśnicka Barbara j.angielski
20. Łażewska Sylwia przedmioty zawodowe
21.  Matusiak Jarosław informatyka, wf
22.  Matusik Barbara doradca zawodowy
23. Miśkiewicz Małgorzata   j.niemiecki
24. Nojberg Małgorzata przedmioty zawodowe
25. Parkoła Katarzyna  j.niemiecki
26. Pawlaczyk Małgorzata  j.niemiecki
27. Pawłowska Małgorzata dyrektor, matematyka
28. Piotrowska Barbara wicedyrektor, przedmioty zawodowe
29. Pocheć Katarzyna biologia, chemia
30. Podolski Tomasz   j.angielski
31. Przybyłka-Siwek Marzena przedmioty zawodowe
32. Puścizna Bogdan w-f
33. Rejniak Michał  przedmioty zawodowe
34. Rokicka-Ostrowska Anna  j.angielski
35. Salamon Paweł przedmioty zawodowe
36. Sobieraj Andrzej religia
37. Stachowiak Izabela przedmioty zawodowe
38. Startek Jolanta geografia, historia, podstawy przedsiębiorczości
39. Staszak-Szyszko Anna matematyka
40. Stelmarczyk Iwona j.niemiecki
41. Szkudlarek Dawid przedmioty zawodowe
42. Szwaluk Janina wych. do życia w rodzinie
43. Śliwiński Andrzej historia, wos
44. mgr Sikviija M. Teresiak  pedagog
45. Tillmann Dawid  przedmioty zawodowe
46. Tomaszewska-Wroniak Magdalena  wiedza o kulturze
47.  Tynecka-Poradzińska Małgorzata matematyka
48. Wachowiak Irena kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe
49. Wesołowski Seweryn przedmioty zawodowe
50.  Wieliczka Maria przedmioty zawodowe
51. Wojtaczka Eugeniusz  fizyka