Kadra szkoły

Kadra kierownicza​ szkoły

  • Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych mgr Małgorzata Pawłowska
  • Wicedyrektor mgr inż. Barbara Piotrowska
  • Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Seweryn Wesołowski

Admin​​​istracja szkoły

  • ​Główna księgowa mgr Aleksandra Wowczko
  • Starsza księgowa mgr Justyna Borowy
  • Kierownik gospodarczy Mariola Żejmo
  • Sekretarz szkoły mgr Elżbieta Kretowicz

Kadra pedagogiczna

Nazwisko i imię Funkcja /nauczane przedmioty
Bednarek Krystyna bibliotekarz
Bielecki Roman wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Ciechanowicz-Budny Małgorzata przedmioty zawodowe
Cierach Paweł wychowanie fizyczne
Ciupka Anna przedmioty zawodowe
Czechowska Barbara fizyka
Czernik Renata język angielski
Dera Ewa przedmioty zawodowe
Dobkowicz Izabela język polski
Drozdowicz Grzegorz język angielski
Duszyńska Dagmara wychowanie fizyczne
Dziubek Anna psycholog
ks. Gławdel Michał religia
Jaworowicz Elżbieta bibliotekarz, język polski
Jodko Małgorzata przedmioty zawodowe
Kaczyńska Renata matematyka
Kisson Piotr przedmioty zawodowe
Konieczny Marcin język polski
Kruszakin Anna psycholog
Krych-Szydłowska Wanda pedagog
Kurnikowska  Jolanta historia, geografia, podstawy przedsiębiorczości
Leszczyńska Teresa przedmioty zawodowe
Leśnicka Barbara język angielski
Lisiecka -Kabat Joanna język angielski
Łażewska Sylwia przedmioty zawodowe
Marciniak  Krzysztof przedmioty zawodowe
Masewicz Agnieszka język angielski
Matusiak Jarosław informatyka, wychowanie fizyczne
Matusik Barbara doradca zawodowy
Nojberg Małgorzata przedmioty zawodowe
Palicka Elżbieta przedmioty zawodowe
Parkoła Katarzyna język niemiecki
Pawłowska Małgorzata dyrektor, matematyka
Pietrzak Wanda język niemiecki
Piotrowska Barbara wicedyrektor, przedmioty zawodowe
Pocheć Katarzyna biologia, chemia
Podolski Tomasz język angielski
Przybyłka-Siwek Marzena przedmioty zawodowe
Puścizna Bogdan wychowanie fizyczne
Rejniak Michał przedmioty zawodowe
Rokicka Anna język angielski
Salamon Paweł przedmioty zawodowe
Sapierzyńska-Zygmunt Monika język niemiecki
Sobieraj Andrzej religia
Stachowiak Izabela przedmioty zawodowe
Staszak-Szyszko Anna matematyka, informatyka
Stelmarczyk Iwona język niemiecki
Szkudlarek Dawid przedmioty zawodowe
Szwaluk Janina wychowanie do życia w rodzinie
Śliwiński Andrzej historia, wiedza o społeczeństwie
Tillmann Dawid przedmioty zawodowe
Tynecka-Poradzińska Małgorzata matematyka
Wachowiak Irena przedmioty zawodowe
Wesołowski Seweryn kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe
Wieliczka Maria przedmioty zawodowe
Zaborowska Izabela język niemiecki