Konferencja podsumowującą I etap projektu „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza.”

Dnia 24.09.2019 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja podsumowująca I etap projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020” w ramach celu ”Europejska współpraca terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konferencję przygotowali i przeprowadzili uczniowie z klas IV i III naszej szkoły biorący bezpośredni udział w działaniach przewidzianych w projekcie- wizytach studyjnych, warsztatach, szkoleniach zawodowych połączonych  z kursami językowymi i treningach motywacji zawodowej.

Dyrektorzy partnerskich placówek – ZSG p. Paweł Cierach i  QCW Eisenhuttenstadt p. Ralf Hillburger przedstawili zaproszonym gościom prowadzone przez siebie instytucje,  z kolei kierownik projektu po stronie polskiej p. Marcin Konieczny przybliżył cele i główne założenia projektu, pokazał również poszczególne etapy budowy sali konferencyjnej, natomiast kierownik strony niemieckiej p. Torsten Kleinschmidt niezwykle wyczerpująco opowiedział o działaniach zrealizowanych w Brandenburgii.

Największą atrakcją konferencji były wystąpienia młodzieży, których żywiołowe relacje poparte prezentacjami multimedialnymi wzbudziły  zainteresowanie publiczności.

Konferencja zakończyła się zaproszeniem gości do udziału w panelu dyskusyjnym pt.: ”Problemy  i możliwości transgranicznego rynku usług branży gastronomicznej i spożywczej”.

Prezentacja multimedialna podsumowująca I etap projektu:     KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Konferencja 1 Konferencja 2 Konferencja 3

Konferencja 4 Konferencja 5 Konferencja 6

Wyniki rekrutacji II etapu uczestników do projektu pt.: „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Dnia 17 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynującego w składzie:

Marcin Konieczny – Kierownik projektu (przewodniczący)

Małgorzata Ciechanowicz – Budny – Koordynator działań merytorycznych (członek)

Anna Ciupka – specjalista ds. rekrutacji i ewaluacji (członek)

Przedmiotem posiedzenia była weryfikacja dokumentów potwierdzających kwalifikowalność kandydatów ubiegających się o zakwalifikowanie się do projektu „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej  polsko-niemieckiego pogranicza” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Rekrutacja trwała od 02.09.2019 r. do 13.09.2019 r.

Kryteria kwalifikowalności zostały określone w pkt. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników   i udziału w projekcie.

Weryfikacji poddano łącznie 48 wniosków zgłoszeniowych.

Zgodnie z wytycznymi regulaminu stworzono listę 40 uczniów zainteresowanych uczestnictwem   w projekcie na podstawie spełnionych wymogów.

W wyniku realizacji drugiego etapu rekrutacji 8 uczniów zostało zakwalifikowanych   do udziału w projekcie, będą oni stanowić dodatkową listę rezerwową uczestników projektu.

Listy zakwalifikowanych uczniów przekazuje się do wiadomości, poprzez umieszczenie  ich na tablicy ogłoszeń na parterze (k. sali nr 2).

Potwierdzenie woli udziału należy złożyć do Zespołu Koordynującego w terminie 19-23.09.2019 r.

Rekrutacja do projektu „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza”

Ogłaszamy nabór dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp. (Technikum i BS I s. klas II – IV) do projektu pt.: „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza”realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie 02 – 13.09.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne u wychowawcy klasy lub u Koordynatora Projektu P. Marcina Koniecznego.

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych po 8 uczestników projektu dla działań:

  •          Wizyta studyjna (12h)
  •          Trening motywacji zawodowej (6h)
  •          Warsztat kelner (16h) + kurs j. niemieckiego (20h)
  •          Warsztat kucharz (16h) + kurs j. niemieckiego (20h)
  •          Szkolenie gastronomiczno – językowe (kelner 40h)

Ponadto wyłonionych zostanie 10 uczestników projektu dla działania kurs języka niemieckiego.

Spośród osób niezakwalifikowanych do poszczególnych działań zostanie stworzona grupa rezerwowa, złożona każdorazowo z 2 uczniów.

Zainteresowane osoby powinny złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny do Specjalisty ds. rekrutacji i ewaluacji P.Anny Ciupki do dnia 13.09.2018 r.

Formularze będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przez Zespół Koordynujący.

UWAGA!

W rekrutacji  nie mogą wziąć udziału osoby, które uczestniczyły w działaniach projektowych w roku szk. 2018/2019.

 

Do pobrania:

Deklaracja udziału_ 2019_2020

Regulamin rekrutacji uczestników i udziału w projekcie_WYCIĄG 2019_2020

Szkolenie gastronomiczno-językowe (cukiernik)

Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. był organizatorem kolejnego działania,  wspólnego  szkolenia gastronomiczno-językowego (cukiernik) z udziałem partnerów ze strony polskiej i niemieckiej w dniach 20.05-24.05.2019r. w ramach projektu „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza ”programu Interreg VA. Pięciodniowe szkolenie  cukiernicze z zakresu wybranych umiejętności w zawodzie cukiernik przeprowadził pan Piotr Sosnowski, właściciel firmy KEJK a odbiorcami szkolenia była 16 osobowa grupa polskich i niemieckich uczestników.

Pierwszy dzień szkolenia pozwolił uczniom na doskonalenie umiejętności dekorowania tortów masą cukrową (na atrapie). Ćwiczenia polegały na barwieniu masy cukrowej, powlekaniu tortu masą cukrową  oraz przygotowaniu figurek, kwiatów i drobnych dekoracji.

Tematem przewodnim drugiego dnia zajęć był karmel. Uczestnicy przygotowywali, barwili , aromatyzowali i przeciągali karmel .Wszystkich zachwyciła możliwość własnoręcznego przygotowania cukierków ze wzorkiem w środku oraz przygotowanie przepięknych kwiatów z karmelu. Każdy uczestnik  wyszedł ze szkolenia z paczuszką własnoręcznie stworzonych słodkości.

Kolejne dwa dni szkolenia obfitowały w nie mniej interesujące zagadnienia. Młodzież malowała formy do pralin ,temperowała czekoladę, przygotowywała korpusy, ganachy, nadzienia do pralin i trufli, zamykała praliny ,przygotowywała trufle, oblewała praliny krojone  oraz tworzyła proste dekoracje z czekolady.

Zakończeniem pięciodniowego szkolenia był dzień poświęcony  deserom. Powstawały: panna cotta, pudding daktylowy, tarta czekoladowa, tarta angielska z gałka muszkatołową i mus mango maracuja.

No cóż, palce lizać i  pozazdrościć uczestnikom tak profesjonalnego i ciekawego szkolenia.

Szkoleniu zawodowemu towarzyszyły każdego dnia zajęcia z języka niemieckiego dla grupy polskiej i z j. polskiego dla grupy niemieckiej skupiające się na poszerzeniu wiedzy z języka obcego zawodowego  z branży cukierniczej.

Podczas szkolenia zaplanowano także zajęcia sportowo-rekreacyjne w ośrodku żeglarskim nad jeziorem Długie. Uczestnicy pływali  na żaglówce i kajakach, a dzień zakończyli ogniskiem  z pieczonymi kiełbaskami i ziemniakami.

Polska grupa zaprosiła niemieckich gości do szkolnej kawiarenki, czyli Studia Kulinarnego Gastronomika, gdzie wszyscy spędzili miłe chwile przy wybornym cieście i kawie przygotowanej przez managera sali pana  Dawida Tillmanna.

Piękna pogoda która towarzyszyła uczestnikom, pozwoliła na zorganizowanie wyjazdu do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, gdzie feeria barw kwitnących roślin zachwyciła zwiedzających.

Szkolenie cukierniczo-językowe zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników.

Udział w szkoleniu został potwierdzony certyfikatami.

20190523_174521 20190523_165625 20190523_174526 20190523_164630 20190522_173728 20190522_173712 20190522_172954 20190521_192225 20190521_192248 20190521_191925 20190521_172314 20190521_171246 20190521_170806

Spotkanie grupy autorskiej „Opracowanie transgranicznego modułowego pakietu dydaktycznego dla zawodu kelner”.

Dnia 04 kwietnia 2019r. w Qualifizierungs  Centrum der Wirschaft GmbH  w  Eisenhuttenstadt  odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu ze strony polskiej i niemieckiej. Do prac nad pakietem dydaktycznym doskonalącym umiejętności praktyczne w zawodzie kelner zaproszono nauczycieli zawodu i pracodawców z Polski i Niemiec. Po części oficjalnej – powitaniu i przedstawieniu uczestników spotkania, rozpoczęto prace w grupach zgodnie z ustalonym programem.

Zajęcia w grupach podzielone zostały na trzy etapy, w trakcie których zostały wypracowane i zaprezentowane propozycje działań i efektów do zadania projektu – „Warsztaty barman” dla 16 uczniów, w tym 8 Polaków i 8 Niemców we  wrześniu 2019 r.”,  do zadania  projektu – „Szkolenie gastronomiczno-językowe dla zawodu kelner”  dla 16 uczniów, w tym 8 Polaków i 8 Niemców w  październiku 2019 r.” oraz dla zadania „Warsztaty kelner”  dla 16 uczniów, w tym 8 Polaków i 8 Niemców w listopadzie 2019r.

Tematyka 2-dniowych warsztatów barmańskich pozwoli na wprowadzenie w tajniki pracy barmana.  Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy zaproponowali poznanie organizacji pracy w barze i metod sporządzania napojów, drugiego przegląd  towaroznawczy napojów alkoholowych i bezalkoholowych łącznie z ćwiczeniami praktycznymi w tym zakresie.

Zgodnie z zaplanowaną w projekcie tematyką 5-dniowego  szkolenia: ”Poznanie i serwowanie regionalnych produktów w gastronomii – napoje jako priorytet” uczestnicy wypracowali program obejmujący przegląd asortymentów i produkcji win regionalnych, produkcję piwa w regionalnym browarze, produkcję i asortyment serów regionalnych, sporządzanie i serwowanie napojów na bazie ziół i czekoladę jako surowiec do sporządzania potraw i napojów.

2-dniowe warsztaty kelnerskie przybliżą sylwetkę zawodową kelnera, z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych i dyspozycji intelektualnych oraz poznanie sposobów serwowania potraw i napojów.

Celem nadrzędnym prac było opracowanie transgranicznego pakietu dydaktycznego doskonalącego umiejętności praktyczne oczekiwane przez pracodawców i zaproponowanie takich działań, które wyposażą uczniów w nową wiedzę i umiejętności, a także sprzyjają wyrównaniu standardów edukacyjnych po obu stronach Odry.

Trening motywacji zawodowej

Dnia 21 marca  2019 r. w QCW GmbH  Eisenhüttenstadt  odbyło się spotkanie uczniów ze strony  polskiej i niemieckiej biorących udział w kolejnym działaniu projektowym – tym razem partner niemiecki zaprosił uczestników na spotkanie z cyklu ”Trening motywacji zawodowej”.

Głównym  celem spotkania  była próba przybliżenia aktywnego  sposobu poruszania się na niemieckim  rynku pracy. Prowadzący zwracali szczególną uwagę na różne sposoby poszukiwania pracy i obowiązujące w tym zakresie dokumenty.

Uczestnicy aktywnie uczestniczyli  w ćwiczeniach dotyczących ustalenia swoich mocnych i słabych stron, strategii stawiania i osiągania celów, sposobów rozwijania własnej  kreatywności.

Uczniowie bardzo dobrze ocenili tematykę warsztatów i jej przydatność  na transgranicznym rynku pracy.

Warsztaty cukiernicze

Dnia 26 i 27 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych odbyło się kolejne wspólne przedsięwzięcie z udziałem partnerów ze strony polskiej i niemieckiej w ramach projektu „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza” programu Interreg VA. Tym razem młodzież z obu państw  uczestniczyła w  dwudniowych warsztatach cukierniczych przeprowadzonych przez pana Piotra Sosnowskiego, właściciela firmy KEJK.

Pierwszego dnia uczniowie skupili się na przygotowaniu insertów do tortów i monoporcji, produkcji  musów i kremów,  wypiekaniu  ciast kruchych,  ciast brownie bez mąki, ptysi z kruszonką, biszkoptów oraz składaniu wyrobów i  ich mrożeniu.

Dzień drugi warsztatów był niemniej fascynujący i pozwolił uczniom na udział w przygotowaniu polewy czekoladowej, tworzeniu i barwieniu glacage,  czyli połyskującej polewy i  oblewaniu nią wyrobów, zamszowaniu wyrobów,  tj. sprayowaniu zamrożonego produktu mieszaniną masła kakaowego, czekolady i barwników, przygotowaniu dekoracji czekoladowych, gąbki biszkoptowej oraz  dekorowaniu wyrobów.

Efekty prac zaskoczyły wszystkich i wzbudziły zachwyt społeczności szkolnej, która tłumnie przybyła na słodką prezentację.

Uczestnicy spotkań  otrzymali  zaświadczenia potwierdzające udział  w  warsztatach.

12 30 15 13 1 DZIEŃ (21)2 DZIEŃ (16)2 DZIEŃ (15)2 DZIEŃ (13)2 DZIEŃ (12)2 DZIEŃ (11)2 DZIEŃ (70)2 DZIEŃ (69)2 DZIEŃ (65)2 DZIEŃ (59)2 DZIEŃ (46)2 DZIEŃ (43)

Szkolenie gastronomiczno – językowe KUCHARZ

Kolejnym działaniem w projekcie „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza”  było pięciodniowe szkolenie gastronomiczno – językowe z zakresu wybranych umiejętności w zawodzie kucharz. Organizatorem szkolenia, które odbyło się        w dniach od 4 do 8 lutego 2019 r., był niemiecki partner projektu QualifizierungsCentrum der Wirschaft GmbH w Eisenhuttenstadt, a wzięła  w nim udział kolejna 16-osobowa grupa polskich  i niemieckich uczestników.

Tematem przewodnim było gotowanie w plenerze.  W ramach zajęć  beneficjenci  zajmowali się nie tylko przygotowaniem surowców i gotowaniem, smażeniem, pieczeniem i grillowaniem ale również poznali różne urządzenia   do sporządzania wyrobów kulinarnych w plenerze i różne sposoby ich ogrzewania.

Tak więc były zupy gotowane w kociołku zawieszonym nad ogniskiem, steki grillowane na ruszcie gazowym i wieprzowina z rusztu ogrzewanego żarem z węgla drzewnego, ziemniaki pieczone w popiele, regionalna kapusta kiszona duszona z czerwonymi owocami w wielkiej ogrzanej gazem patelni, słodkie buchty i słone nadziewane drożdżowe chlebki oraz quiche  wypiekane w przewoźnym, opalanym drewnem piecu. Największą ciekawość wzbudziło plenerowe przygotowanie potraw z ryb, które po namoczeniu w solance zostały umieszczone w odkrytej beczce i bardzo powoli upieczone w cieple z palącego się na dnie beczki drewna. A wszystko podczas „pikniku” aranżowanego w pobliżu prowadzonej przez QCW szkoleniowej restauracji Kochhütte w Eisenhüttenstadt lub w pięknym otoczeniu przyrody  w miejcowości Ratzdorf, gdzie spotykają się dwie graniczne rzeki –  Odra i Nysa Łużycka.

Ponadto, w miejscowości Welmnitz, szkolący się mieli okazję zwiedzić firmę przetwórstwa mięsa z własnej hodowli, w której produkuje się między innymi taki regionalny specjał jak czarna kiełbasa z Neuzelle. Również uczestnicy szkolenia sami, pod okiem nauczyciela, wyprodukowali uchodzącą za brandenburską specjalność białą kiełbasę z cebulą do grillowania.

Podczas zajęć każda okazja była tez wykorzystywana do nauki języka sąsiada metodą total immersion. Wzbogacono słownictwo, skutecznie podejmowane były próby konwersacji.

Naukę języka kontynuowano również poza zajęciami podczas spotkania integracyjnego polsko-niemieckiej grupy,  na którym, ku ogólnemu zadowoleniu, rozegrano turniej   w kręgle.

Niemieccy uczestnicy szkolenia zaprezentowali polskim kolegom warsztaty szkoły zawodowej koncernu metalurgicznego ArcelorMittal Eisenhüttenstadt oraz halę treningową do nauki zawodu prowadzonej przez  QCW.

Pobyt w Eisenhüttenstadt został dopełniony zwiedzaniem tego młodego, zbudowanego w stylu socrealistycznym, miasta.

Udział w szkoleniu został potwierdzony certyfikatami.(MZ)

022a 3 4 5 6szkolenie gastronomiczne_kucharz (34) szkolenie gastronomiczne_kucharz (38) szkolenie gastronomiczne_kucharz (45) szkolenie gastronomiczne_kucharz (60) szkolenie gastronomiczne_kucharz (71)0a0cszkolenie gastronomiczne_kucharz (42)szkolenie gastronomiczne_kucharz (56)szkolenie gastronomiczne_kucharz (66)szkolenie gastronomiczne_kucharz (67)0bszkolenie gastronomiczne_kucharz (2) szkolenie gastronomiczne_kucharz (13) szkolenie gastronomiczne_kucharz (46)2a2292830 31 32 33

Wizyta studyjna w Brandenburgii

W środę 30 stycznia 2019 r. uczestnicy projektu  Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza odbyli kolejną wizytę studyjną.

Grupa 16 osób biorących udział w wizycie składała się z uczniów ZSG w Gorzowie Wlkp. i słuchaczy QCW w Eisenhüttenstadt. Spotkanie pod hasłem Zapewnienie wykwalifikowanych pracowników gastronomii w regionie wsparcia poprzez ukierunkowaną współpracę edukacyjną zostało zorganizowane przez partnera niemieckiego i odbyło się w miejscowości Neuzelle,  gdzie w kompleksie klasztornym, którego historia sięga XIII w.  jest kontynuowana lub została przywrócona produkcja regionalnego wina, piwa, chleba i wyrobów kulinarnych.

Uczestnicy zwiedzili odtworzoną i prowadzoną w tradycyjny sposób winnicę, mieli okazję rozmawiać z winiarzem-amatorem z miejscowego stowarzyszenia opiekującego się winnicą i zajmującego się wyrobem wina z uzyskanych zbiorów. Podczas pobytu w browarze wizytujący zapoznali się z asortymentem i technologią produkcji lokalnych gatunków piwa, jej tradycyjną specyfiką. Mieli okazję do zwiedzenia linii produkcyjnej i zobaczenia dawnych, nadal używanych w tym browarze, urządzeń, np. młyna do słodu.

W sąsiadującym z kompleksem klasztornym hotelu odbył się pokaz połączony z degustacją tzw. „dzikiej” kuchni klasztornej, której specyfika polega na korzystaniu przy produkcji potraw z surowców świeżych w formie nieprzetworzonej (dzikich), w tym w dużej mierze pochodzenia lokalnego. Uczestnicy obserwowali zarówno sam proces sporządzania potraw,  jak i tworzenie kompozycji dania na talerzu. Ponadto mieli okazję do obejrzenia hotelowych pokoi, największe wrażenie zrobił apartament z własnym SPA – pokojem kąpielowym wyposażonym m. in. w saunę i jacuzzi.

Dodatkowym atutem wizyty była możliwość zwiedzenia muzeum i samego kościoła katolickiego pod wezwaniem NMP. W muzeum klasztornym, we wnętrzu winnego wzgórza, eksponowane są ocalałe przez lata, unikatowe  trójwymiarowe „obrazy” przedstawiające sceny biblijne, a kościół zachwyca bogatym XVIII-wiecznym barokowym wystrojem. Przy okazji spotkania z jednym z mnichów uczestnicy wizyty rozmawiali o posiłkach w klasztorze i żywieniu zakonników, w tym o stosowaniu postów.

Wizyta studyjna została zakończona wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.(MZ)

51150453_747545218978957_4396393159148437504_o 2

50801814_747547118978767_5483425463093166080_o3 4 5 68 9 10

Warsztat barista

W dniach 18-19.12 2018r.  ośmioro uczniów z   Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. wraz z opiekunem   uczestniczyło  wspólnie  z uczniami z  Qualifizierungs  Centrum der Wirschaft GmbH  w  Eisenhüttenstadt  w dwudniowych  warsztatach  baristycznych.

Działania zaplanowane przez naszego niemieckiego partnera były bardzo różnorodne i ciekawe.

Pierwszy dzień  pobytu   to wyjazd do miejscowości Seelow  i spotkanie z  p.Hansem Peterem Bienertem – mistrzem palenia kawy, który  przedstawił  procesy palenia kawy, od najbardziej prymitywnych,  do zastosowania nowoczesnego urządzenia  do palenia kawy. Nasi uczniowie również próbowali  swoich sił w wykorzystywaniu różnych sposobów palenia i zaparzania kawy w ekspresie.

W godzinach popołudniowych zaplanowano udział w pikniku w Burg Berg Lebus w miejscowości Lebus. Tu z kolei  w Restauracji Anlerheim pod fachowym okiem p. H.P.Bienerta młodziez szkoliła się w tajnikach parzenia kawy. Na uwagę zasługuje posiłek przygotowany przez p.Torstena Neuferta, podczas którego serwowano specjały z dodatkiem kawy,  tj. hamburgery i desery kawowe.

Dzień zakończył się noclegiem w Landhotel  Pagram  we  Frankfurcie nad Odrą.

Drugi dzień  rozpoczął się  w Bad Saarow w stylowej kawiarni p. Katji Straube, która przekazała wiele ciekawych informacji o uprawie i rodzajach kaw. Zwieńczeniem wykładu były ćwiczenia w ocenie sensorycznej pięciu rodzajów kaw. Nie zabrakło również spaceru po klimatycznym kurorcie Bad Saarow.

Po przyjeździe do Fürstenwalde grupa udała się do  Fürstenwalde   Besichtigung  Braumuseum, gdzie wysłuchano wykładu na temat historii rozwoju lokalnego browaru odnoszącego duże sukcesy marketingowe.

Obiad przygotowany został w restauracji serwującej dania z lokalnych produktów ekologicznych.

Warsztaty zakończyły się podsumowaniem wszystkich działań.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020“ w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

warsztat barista (1) warsztat barista (2) warsztat barista (3) warsztat barista (4) warsztat barista (5) warsztat barista (7) warsztat barista (8) warsztat barista (9) warsztat barista (11) warsztat barista (12) warsztat barista (13)