Zebranie z rodzicami oraz dzień otwarty 03.01.2017

organizacja-spotkan-z-rodzicami-3-01-2017

Organizacja  spotkań  z rodzicami

3.01.2017r  (wtorek)

 

1615‑ zebranie Rady Rodziców sala nr 1

1700– spotkania z wychowawcami

1730-1830 dyżury nauczycieli w ramach dnia otwartego

 

Plan spotkań z wychowawcami

klasa

gabinet

klasa

gabinet

klasa

gabinet

1a

11

3a

17

3p

1

1b

21

3b

13

1c

10

1h

12

3h

15

2k

7

2a

23

4a

19

2c

9

2b

20

4b

18

1k

16

2h

2

4h

4

3k

8

 

Plan dyżurów

Gabinet nr 23

I piętro koło sali gimnastycznej

Gabinet nr 2 parter Gabinet nr 21 parter koło sali gimnastycznej Gabinet nr 7

I piętro

Nauczyciele przedmiotów zawodowych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych Nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych Nauczyciele języków obcych
Do państwa dyspozycji są również:
Kierownik Szkolenia Praktycznego p. I. Wachowiak (parter koło sekretariatu)
administrator Librus-Synergia p. K. Bednarek ( czytelnia)
pedagog szkolny p. E. Antosz (parter  koło sekretariatu)
Psycholog szkolny

 

p. A. Kruszakin  (gabinet kierownika                                    

gospodarczego naprzeciw gab. nr 21)

doradca zawodowy p. B. Matusik (I piętro)

 

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW

do klas pierwszych

Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3

 

w

Zespole  Szkół Gastronomicznych

Febronii Gajewskiej – Karamać w Gorzowie Wlkp.

na rok szkolny 2016/2017

 §1 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp. ustala się na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 poz. 1942)
  3. Zarządzenia nr 10/2016 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.

 

CZYTAJ CAŁOŚĆ…

ORGANIZACJA ZEBRAŃ I DNIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

wtorek- 16.01.2016 r

1630            Zebranie Rady Rodziców w sali nr 1

1700           Spotkania z wychowawcami  – wyniki klasyfikacji śródrocznej

Klasa sala Klasa sala Klasa sala
1a 1 2a 11 3a 19
1b 2 2b 15 3b 20
1h 21 2h 23 3h 18
1k 12 2k 8 3k 16
1c 7 2p 10 3p 9

1730-1830      Dzień otwarty

Nauczyciele przedmiotów  zawodowych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Hol na parterze Hol na I piętrze Hol na II piętrze
Doradca zawodowy- Barbara Matusik Szkolny Ośrodek Kariery- I piętro
Pedagog- Ewa Antosz parter -przy sekretariacie
Psycholog- Anna Kruszakin gabinet pielęgniarki- I piętro
Administrator  Librus-Synergia –Krystyna Bednarek biblioteka -parter