STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Termin składania wniosków od 1 do 15 września danego roku…

Czytaj więcej w PDF…

Organizacja spotkań z rodzicami 03.06.2019r. (poniedziałek)

Organizacja spotkań z rodzicami

03.06.2019r. (poniedziałek)

1615– zebranie Rady rodziców -sala nr 1

1700– spotkania z wychowawcami

1730-1830 dyżury nauczycieli

Plan spotkań z wychowawcami

klasa

gabinet

klasa

gabinet

klasa

gabinet

1a

12

3a

11

1c

17

1b

15

3b

10

2c

8

1h

23

3h

9

3c

18

2a

1

1k

2

2b

20

2k

19

2h

21

3k

7

Plan dyżurów

Gabinet nr 1

parter

Gabinet nr 2 parter

Gabinet nr 21 parter koło sali gimnastycznej

Gabinet nr 7

I piętro

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych

Nauczyciele języków obcych

Do państwa dyspozycji są również:

Kierownik Szkolenia Praktycznego p. E.Palicka (parter koło sekretariatu)
administrator Librus-Synergia p. K.Bednarek ( czytelnia)
pedagog szkolny p. W.Krych-Szydłowska (parter koło sekretariatu)

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów
na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także
gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej…

Czytaj więcej w pliku PDF