HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH  KWALIFIKACJE W ZAWODACH

SESJA JESIENNA 2016

 

CZĘŚĆ PISEMNA

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali / miejsca egzaminu Liczba zdających
1. T.06 06.10.2016 10:00 23 2
2. T.15 06.10.2016 12:00 23 2

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali / miejsca egzaminu Liczba zdających
1. T.15 11.10.2016 13:00 23 9

 

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

„STARY” EGZAMIN ZAWODOWY

ETAP PISEMNY

  • 20.06.2016 godz. 12:00  (technik żywienia i gospodarstwa domowego)

(poniedziałek)

 

ETAP PRAKTYCZNY

  • 21.06.2016 godz. 9:00  (technik żywienia i  gospodarstwa domowego,

(wtorek)                                                   kucharz)

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

 26 sierpnia 2016

„NOWY” EGZAMIN ZAWODOWY

CZĘŚĆ PISEMNA

  • 06.2016 godz.10:00 ( T.6 i T.11)

(piątek)

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  • od 10.06 do 16.06.2016 (T.6)
  • I zmiana 08:00
  • II zmiana 12:00
  • III zmiana 16:00

 

  • 23.06.2016 godz. 9:00 (T.11)

(czwartek)

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 26 sierpnia 2016