70 -LECIE ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH [FOTORELACJA]

Fotorelacja – Jubileusz 70 lecia szkoły

Fotorelacja – Konferencja naukowa
„Style żywienia w XXI wieku”
oraz debata oksfordzka
„Współczesna żywność zagraża zdrowiu człowieka”

Konferencja współfinansowana z budżetu Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze edukacji  zgodnie z umową Nr DS.III.615.5.2016  z dnia 10 listopada 2016 r