ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

 • Uczeń, który chce skorzystać z biblioteki szkolnej, jest zobowiązany przestrzegać PROCEDUR ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. FEBRONII GAJEWSKIEJ-KARAMAĆ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE EPIDEMII COVID-19.
 • Uczeń, który chce jedynie oddać książki, zostawia je w przeznaczonym do tego pojemniku (umieszczonym przed drzwiami biblioteki). Do książek należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami: imię, nazwisko, klasa.

PROCEDURY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZSG w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Podstawa prawna: Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej

I ZASADY OGÓLNE

 • Od 01.06.2020 r. uczniowie mogą brać udział w konsultacjach przedmiotowych organizowanych na terenie szkoły.
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

Czytaj więcej w PDF…

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE OD 01.06.2020 [dla klas I – III]

 1. UCZEŃ, KTÓRY CHCE SKORZYSTAĆ Z KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH, MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ DANEGO NAUCZYCIELA NAJPÓŹNIEJ DZIEŃ PRZED PLANOWANYMI ZAJĘCIAMI DO GODZINY 1500 ORAZ ZASTOSOWAĆ SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH.
 2. UCZEŃ NIEPEŁNOLETNI MA OBOWIĄZEK PRZYJŚĆ NA KONSULTACJE Z PODPISANYM PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH  OPIEKUNÓW OŚWIADCZENIEM (DRUK OŚWIADCZENIA ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY).
 3. UCZEŃ PEŁNOLETNI MA OBOWIĄZEK PRZYJŚĆ NA KONSULTACJE Z PODPISANYM PRZEZ SIEBIE OŚWIADCZENIEM (DRUK OŚWIADCZENIA ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY).

HKP_1

HKP_2

 

Oświadczenie – uczeń niepełnoletni

Oświadczenie – uczeń pełnoletni

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

Drogi Rodzicu…

 • zachęć swoje dziecko do uczenia się w pewnych, stałych godzinach, w czasie gdy w mieszkaniu panuje spokój i cisza,
 • postaraj się umożliwić dziecku świadome korzystanie podczas nauki z pomocy komputera; jednocześnie uświadom, że nadmierne korzystanie może być „złodziejem czasu”,
 • w czasie odrabiania lekcji nie odrywaj od nauki, wydając co chwilę różne polecenia do wykonania,
 • zadbaj o odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i wykształcenia swojego dziecka,
 • uświadamiaj swoje dziecko, że szkoła i postępy w nauce są czymś bardzo ważnym
 • utrzymuj kontakt ze szkołą, z wychowawcą klasy, z nauczycielami :-)

Czytaj więcej w PDF…

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.