STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów
na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także
gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej…

Czytaj więcej w pliku PDF

KOMUNIKAT! – Nowe zasady dostępu do wyników egzaminów

W związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów ( maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)

Dostęp do wyników  będzie możliwy po zalogowaniu się w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów: uczniowie.oke.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE za pośrednictwem szkoły.

 

Login i hasło można odbierać  osobiście w sekretariacie szkoły od dnia 20.06.2018

w godzinach pracy sekretariatu.

KOMUNIKAT ! – Absolwenci 2018 Technikum nr 3

Szanowni Absolwenci 2018 Technikum nr 3

w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać

w Gorzowie Wlkp.
W dniu 03 lipca 2018 r. w sali nr 1, na spotkaniu z wychowawcami klas,

Absolwenci Technikum nr 3 mogą odebrać świadectwa dojrzałości według następującego porządku:
• godz. 12.00 klasa 4 b
• godz. 12.15 klasa 4 h
• godz. 12.30 klasa 4 a

Gratulujemy!