I na boisko przyszedł czas…

IMG_20220605_122451

Piątek (27.05.2022) w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim był dniem wyjątkowym i przez wszystkich wyczekiwanym z dużą niecierpliwością. To właśnie tego dnia – dzięki staraniom i sportowemu duchowi walki Dyrektora Pawła Cieracha – miało miejsce uroczyste otwarcie i tym samym oddanie do użytku nie tylko uczniów, ale również całej społeczności lokalnej boiska wielofunkcyjnego.

Nie było to zwykłe otwarcie, bowiem – po oficjalnej części (przecięciu symbolicznej wstęgi przez: Pawła Cieracha – Dyrektora Szkoły, Jana Kaczanowskiego – Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i Radosława Wróblewskiego – Radnego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego) – przyszedł czas na – jak przystało na szkołę promującą zdrowie – liczne sportowe atrakcje, do których niewątpliwie można zaliczyć integrujące całą szkolną społeczność konkurencje z gastronomiczno-hotelarsko-turystycznym akcentem, czy cieszący się szczególnym zainteresowaniem mecz piłki nożnej (dyscypliny sportu bliskiej sercu Dyrektora) rozegrany między drużyną uczniów a drużyną nauczycieli.

Również nie brakowało pokazu umiejętności tanecznych i nietuzinkowych okrzyków dopingujących uczestników konkurencji.

Boisko wielofunkcyjne – powstałe w ramach budżetu obywatelskiego – nie jest ostatnią (po sali konferencyjnej i gruntownie zmodernizowanym budynku po dawnym Liceum Plastycznym) inwestycją, jaką może pochwalić się gorzowski „Gastronomik”.

TECHNIKUM NR 3 – najlepszą szkołą w Gorzowie Wielkopolskim !

RANKING

Ranking techników 2022 w Gorzowie Wielkopolskim, opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

Dodatkowym kryterium, branym pod uwagę, były wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Ponadto uwzględniono również osiągniecia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

W gorzowskim rankingu wzięło udział 8 techników, które spełniły wymogi regulaminu.

 

Najlepszą szkołą w Gorzowie Wielkopolskim okazało się Technikum nr 3.

 

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych.

 

źródło: https://waszaedukacja.pl/ranking/gorzow-wielkopolski/technika