Szkolne kolędowanie

Dzisiaj, ostatni dzień przed przerwą świąteczną, zebraliśmy się w sali konferencyjnej, by razem z dyrekcją, nauczycielami, pracownikami szkoły oraz zaproszonymi gośćmi zaśpiewać kolędy oraz celebrować wyjątkową i magiczną atmosferę bożonarodzeniową. Wspólnie z nami kolędowała Pani Kurator Ewa Rawa. Natomiast wyjątkowa oprawa muzyczna została przygotowana przez nasz szkolny chór pod opieką pani Iwony Bańdziak oraz pana Jerzego Bańdziaka.

IMG_5186 2IMG_5201 2

IMG_5179

IMG_5188

IMG_5191

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieszcza poniżej:

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2022/2023.
Pobierz dokument …

ZAŁĄCZNIKI do ww. dokumentu:
Pobierz spakowany komplet załączników w wersji edytowalnej (docx) …

Ponadto w tabeli zamieszczamy wybrane załączniki:

Symbol
załącznika
Opis
1a Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. – Deklaracja A (składana do dyrektora szkoły macierzystej)  pobierz …
1b Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. – Deklaracja B (składana do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej)  pobierz …
1c Deklaracja przystąpienia przez zdającego – obywatela Ukrainy do egzaminu maturalnego w 2023 r. – Deklaracja C (składana do dyrektora szkoły macierzystej)  pobierz …
2 Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej  pobierz …
26 Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny  pobierz …

 

SKŁADANIE DEKLARACJI MATURALNEJ NA EGZAMIN W 2023 R.

matura_deklaracje_2023

LINK DO FORMULARZY DEKLARACJI

 

OPŁATY ZA EGZAMIN

INFORMACJE WSTĘPNE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2022 r., poz. 2230) i § 56 rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. 2022 poz. 1644) – egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2023 r.

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2023 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu w tym roku szkolnym.

 

USTALENIE WYSOKOŚCI I DOKONANIE OPŁATY

UWAGA!
Ustalenie opłaty możliwe jest wyłącznie przez osoby, dla których OKE w Poznaniu jest Komisją macierzystą, tzn. swój pierwszy egzamin maturalny zdawali na terenie jej działania, czyli na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego lub zachodniopomorskiego.

Aby ustalić wysokość opłaty za egzamin maturalny, należy w poniższym polu wpisać numer PESEL, potwierdzić go przyciskiem „akceptuj”, a następnie wybrać przyciskiem „dodaj…” kolejne egzaminy, do których absolwent zamierza przystąpić. WYKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POZWALA NA ZWERYFIKOWANIE KONIECZNOŚCI WNIESIENIA OPŁATY, A W TERMINIE OD 1 STYCZNIA DO 7 MARCA 2023 r. UMOŻLIWI WYDRUKOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I DOKONANIE OPŁATY NA KONTO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU.

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty za egzamin maturalny, osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 615, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021 r. poz. 1481), tj. 674,00 zł netto (załącznik 26).

Wniosek o zwolnienie z opłaty (Pobierz formularz wniosku …) należy przedstawić Dyrektorowi OKE w Poznaniu nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. Opis wymaganych dokumentów znajduje się na ww. formularzu.

 

 

Strefa Młodych – debata „My nie chcemy stąd wyjeżdżać?”

12 grudnia 2022r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w debacie „My nie chcemy stąd wyjeżdżać”. Tym razem spotkanie odbyło się w Zielonej Górze na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Młodzież odpowiadała na pytanie: co należy zrobić, aby przeciwdziałać wyludnianiu naszego regionu?

Praktyka zawodowa drogą do sukcesu

W okresie  14.11.2022 – 09.12.2022 uczniowie klasy 4ph (technik hotelarstwa) oraz klasy 3b (technik żywienia i usług gastronomicznych) odbywali praktykę zawodową, poznając tajniki profesji.

Młodzież miała możliwość pracy w różnych obiektach gastronomiczno-hotelarskich na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i okolic (m.in.: w restauracjach – Pasja, W Muzycznym, Smaczna Dieta, w hotelach – Hotel Qubus, Hotel Bulvar). Uczniowie zdobywali także wiedzę praktyczną w obiektach nadmorskich, takich jak Hotel Puchacz Spa Niechorze, Hotel Saltic w Grzybowie czy 5* Hotel Marine w Kołobrzegu.

Największą atrakcją była praca na promie Polonia, którym praktykanci pływali codziennie ze Świnoujścia do Ystad w Szwecji, oraz praktyka w renomowanej restauracji Rebekah’s – Restaurant Mellieha *Michelin 2022 na malowniczej Malcie.

Wszyscy ciężko pracowali, nabywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoją wiedzę.

Finał Konkursu Kulinarnego pt. „Wigilijne potrawy”

W dniu 10 grudnia 2022 r. w Studio Kulinarnym Gastronomika odbył się finał Konkursu Kulinarnego pt. „Wigilijne potrawy”.

Zadaniem uczestników konkursu było sporządzenie potraw wigilijnych zgodnie z wcześniej przesłanymi zgłoszeniami. Podczas oceny prac konkursowych brano pod uwagę takie elementy jak: walory smakowe potraw, pracę na stanowisku pracy z zastosowaniem właściwych technik i metod kulinarnych oraz prezentację z przedstawieniem potrawy konkursowej.

Do finału konkursu zakwalifikowali się: Marika Nowosadzka z klasy 3b, która przygotowała „Wigilijny barszcz z uszkami” oraz Łukasz Dominiak z klasy 4ga proponujący „Sałatkę ziemniaczaną z grzybami i śledzikiem”.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy pasji, zaangażowania, kreatywności oraz ogromnego wkładu pracy!

Wycieczka do Berlina na Jarmark Bożonarodzeniowy – Weihnachtsmarkt 2022

8 grudnia 2022 r. uczniowie Gastronomika po raz kolejny uczestniczyli w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Berlinie. Celem wyjazdu było poznanie bogatej historii, kultury i zabytków stolicy Niemiec.

W programie wycieczki znalazło się m.in. obejrzenie Reichstagu, spacer spod Bramy Brandenburskiej Aleją Unter den Linden, zwiedzanie Muzeum Muru Berlińskiego oraz Muzeum Egipskiego.

Młodzież odwiedziła także jedną z najznamienitszych berlińskich czekoladziarni – Rausch Schokoladenhaus, gdzie podziwiała wspaniałe ekspozycje z czekolady.

Poszukiwacze ozdób tradycyjnych  mogli zobaczyć  i nabyć przepiękne i misternie wykonane wyroby rękodzielnicze na tradycyjnym jarmarku. Weihnachtsmarkt to także stragany oferujące lokalne specjały kulinarne takie jak: owoce w czekoladzie, prażone orzechy, pieczone kasztany, korzenne pierniki oraz currywurst.

LUBUSCY ZAWODOWCY

W dniu 7 grudnia 2022 r. w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendium w pilotażowym programie Urzędu Marszałkowskiego woj. lubuskiego. Odebrało je 180 osób z całego województwa.

Ogromnie miło jest nam poinformować, iż Łukasz Dominiak z klasy 4ga  znalazł się w gronie najzdolniejszych w Lubuskiem.

Gratulujemy wytrwałości w dążeniu do celu i sumiennej pracy.

6390b6f026b63_o_large

6390b6eeb0c79_o_large

Źródło: https://zielonagora.naszemiasto.pl/lubuscy-zawodowcy-odebrali-stypendia-na-co-mlodzi/ar/c5-9122567

s 1 s2

Konkurs dla pracowników młodocianych w zakresie BHP

7 grudnia w siedzibie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim odbył się konkurs dla pracowników młodocianych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla szkół branżowych.

Celem konkursu było uświadomienie młodzieży jak ważne jest przestrzeganie przepisów prawa pracy w rzemiośle.

Naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Bury z klasy 2c oraz Klaudia Olszak, Sylwia Myciak, Marta Werenc z klasy 3c. 

Uczennice dzięki nauce i zaangażowaniu zajęły 3, 4 i 6 miejsce.

Serdecznie gratulujemy!

Żródło:http://cech-gorzow.pl/article/view/274.html