RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

 

 

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Gastronomicznych
im. Febronii Gajewskiej-Karamać
w Gorzowie Wielkopolskim

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Oddział Gorzów Wielkopolski
Nr konta 45 8363 0004 0013 9003 3000 0001