TECHNIKUM NR 3 – najlepszą szkołą w Gorzowie Wielkopolskim !

RANKING

Ranking techników 2022 w Gorzowie Wielkopolskim, opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

Dodatkowym kryterium, branym pod uwagę, były wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Ponadto uwzględniono również osiągniecia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

W gorzowskim rankingu wzięło udział 8 techników, które spełniły wymogi regulaminu.

 

Najlepszą szkołą w Gorzowie Wielkopolskim okazało się Technikum nr 3.

 

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych.

 

źródło: https://waszaedukacja.pl/ranking/gorzow-wielkopolski/technika