ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2021/2022

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

rok szkolny 2021/2022

Opiekun: Sylwia Drozd

Przewodnicząca: Alicja Graf (3pa)

Zastępca przewodniczącej: Hanna Bycka (3pb)

Rzecznik Praw Ucznia: Hanna Bycka (3pb)

Skarbnik:Jakub Hostyński (3pb)

Sekretarz: Franciszek Majewski (3pck)

Opiekun świąt tematycznych: Magdalena Pawłowska (3pa)

Opiekun grobu patronki: Paulina Błaszczyńska (4h)

Rada Uczniowska/ Rzecznik Praw Ucznia

Opiekun: Grażyna Matkowska

Hanna Bycka (3pb)

Grupa plastyczna

Opiekun: Katarzyna Parkoła

Julia Chłopecka (kl.3pb)

Radiowęzeł

Opiekun: Bogdan Puścizna

Kacper Korzeniowski (3gt)

Maks Stolarczyk (3gt)

Grupa sprzętowa

Opiekun: Bogdan Puścizna

Szymon Mazur (4a)

Arkadiusz Sapiński (4a)

Aleksander Nowak (3phto)

Igor Juszczyk (3phto)

Grupa fotograficzna/filmowa

Opiekun: Renata Czernik

Nikola Piotrowska (3gb)

Dystrybucja bluz

Opiekun: Monika Sapierzyńska- Zygmunt

Wiktoria Wojciechowska (3ght)

Tomasz Kapica (3gt)

Grupa plastyczna

Opiekun: Katarzyna Parkoła

Julia Chłopecka (kl.3pb)