PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

Do konkursu przystąpiło blisko 4200 słuchaczy szkół ponadpodstawowych z 230 placówek edukacyjnych całego kraju.

Adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” od ośmiu lat popularyzuje program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”. Jego celem jest upowszechnianie zasad bhp i szeroko rozumianej idei bezpieczeństwa pracy. Co roku konkurs przebiega w trzech etapach: na poziomie szkolnym, wojewódzkim
i ogólnokrajowym.

Każdego roku Główny Inspektor Pracy zapraszał zwycięzców etapów wojewódzkich na etap centralny do Warszawy, do Centrum Nauki Kopernik.

W tym roku ze względów bezpieczeństwa, troje laureatów etapu regionalnego z każdego województwa rozwiązywało testy
w siedzibach Okręgowych Inspektoratów Pracy, a nad przebiegiem finału wirtualnie czuwała komisja z Głównego Inspektoratu Pracy.

Uczestniczy rozwiązali  test 50 pytań wielokrotnego wyboru. Do końcowej punktacji liczony był również czas  rozwiązania testu.

8 czerwca br. Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy wręczyła nagrody sześciorgu laureatom finału etapu centralnego „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Oto ostateczna klasyfikacja:

  1. Paula Dunaj z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku;
  2. Paulina Malinowska z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku;
  3. Edyta Zelek z Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej;
  4. Paweł Długosz z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu;
  5. Wiktoria Krajcer z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce;
  6. Bartosz Grabiński z Liceum Ogólnokształcącego nr VI  im. Bolesława Prusa we Wrocławiu.

W gronie 51 finalistów VIII edycji Konkursu, z tytułem finalisty znalazła się również nasza uczennica MARTYNA IDZIASZEK z klasy 1 technik hotelarstwa. Martyna reprezentowała województwo lubuskie.

Gratulujemy Martynie i wyrażamy szacunek za pracowitość i posiadaną wiedzę z zakresu prawa
i bezpieczeństwa pracy.