Akredytacja Erasmusa dla Gastronomika!!!

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować społeczność szkolną, że odnotowaliśmy kolejny sukces.

Ogłoszenie wyników konkursu wniosków o Akredytację w sektorze Kształcenie i Szkolenia zawodowe złożonych w ramach Akcji 1. Programu Erasmus+ w Konkursie 2020  dowiodło, iż  ZSG znalazło się  w prestiżowej grupie szczęśliwców, którym udało się uzyskać akredytację Erasmusa na lata 2021 – 2027.

Pomyślne rozstrzygnięcie konkursu jest tym większą sensacją, gdyż jesteśmy jedyną szkołą średnią w Gorzowie Wlkp. której się to udało.

Uzyskanie akredytacji Erasmusa  skutkuje szeregiem przywilejów, ułatwiających funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku projektów unijnych.

Wnioskodawcy, którzy uzyskają akredytację Erasmusa, uzyskają uproszczony dostęp do możliwości finansowania w ramach Akcji Kluczowej 1 w swoim sektorze na okres ważności akredytacji  oraz w corocznych zaproszeniach do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską.

Autorki wniosku

Małgorzata Ciechanowicz – Budny i Anna Ciupka

 

CCF_000357