Konkurs na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik

Dnia 29 stycznia 2021 roku odbył się w naszej szkole po raz dziewiąty wojewódzki etap XXVI Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. Tematem przewodnim tegorocznej XXVI edycji turnieju była FANTASTYKA W LITERATURZE.

Celem turnieju było m.in. podnoszenie rangi i jakości kształcenia zawodowego, rozwijanie wśród uczniów zainteresowania zawodem cukiernika, pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz zapoznanie młodzieży z najnowszymi technikami i technologiami w cukiernictwie.

Patronat nad Turniejem objęli:
Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wielkopolskim,
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim
oraz nasz Partner Strategiczny – Gorzowski Rynek Hurtowy w Gorzowie Wielkopolskim.
Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik jest turniejem trójstopniowym. Biorą w nim udział uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie cukiernik. Tematyka turnieju obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych poszerzone o literaturę zawodową.

Podczas Turnieju gościliśmy:
• Panią Małgorzatę Domagałę – Wiceprezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
• Panią Renatę Pliżgę – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
• Panią Krystynę Wiśniewską – starszą wizytator w Lubuskim Kuratorium Oświaty,
• Pana Karola Mazura – Dyrektora Lubuskiej Izby Rzemieślniczej,
• Pana Włodzimierza Idziora – wiceprezesa ds. oświaty zawodowej w Lubuskiej Izbie Rzemieślniczej,
• Pana Ryszarda Migdała – Starszego Cechu w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców,
• Pana Leszka Wojtkowiaka – członka zarządu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców,
• oraz Panią Żanetę Sawicką – kierownika ds. zarządzania
i rozwoju w Gorzowskim Rynku Hurtowym, przedstawicielkę naszego partnera.

Uczestnicy turnieju wykonywali:
• tort o dowolnej wadze nie większej niż 3 kg zgodnie z tematyką turnieju,
• ciastka bankietowe o masie ok. 100 g-5 szt.,
• figurki z marcepana, masy plastycznej lub cukrowej-4 szt.

W etapie wojewódzkim wzięli udział następujący uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp. :
1.Wanessa Boczek
2.Klaudia Fenicz
3. Sandra Glonek
4.Julia Januszowska

Zwycięzcami turnieju zostały:
Sandra Glonek– I miejsce (95,3 pkt. na 100),
Julia Januszowska– II miejsce (91,3 pkt.),
Wanessa Boczek–III miejsce (80,3 pkt.).

Zwyciężczynie dostały się do etapu ogólnopolskiego.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie ogólnopolskim.
Przekazujemy również serdeczne gratulacje pani Izabeli Stachowiak, która przygotowała organizację Turnieju w naszej szkole.