AKTYWACJA KONTA W LIBRUSIE

Każdy użytkownik  sam aktywuje swoje konto w dzienniku elektronicznym. W tym celu w pasku adresowym (bez www) należy wpisać aplikacje.edukacja.gorzow.pl  w nazwie użytkownika wpisać adres e-mail podany wychowawcy i kliknąć „Przywracanie dostępu do konta”.
W kolejnym oknie jeszcze raz wpisać adres e-mail, zaznaczyć „nie jestem robotem” i kliknąć „wyślij wiadomość”. Na adres e-mail przyjdzie informacja (aktywacja Gorzów), która będzie zawierała login do konta i link aktywacyjny, należy w niego kliknąć. Pojawi się miejsce do wpisania hasła. Należy wymyślić sobie hasło (musi zawierać 8 znaków, w tym chociaż jedną dużą literę i jedną cyfrę), wpisać hasło raz, następnie powtórzyć  i kliknąć „Ustaw hasło”. Przejść do strony głównej logowania. W nazwie użytkownika wpisać podany w e-mailu  login i ustalone przez siebie hasło.

Krystyna Bednarek

administrator Librusa