Konferencja podsumowująca projekt „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza.”

10.09.2020 r. w nowo wybudowanej sali konferencyjnej Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja zakończenia  projektu współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020” w ramach celu ”Europejska współpraca terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konferencję przygotowali i prowadzili uczniowie z klas IV naszej szkoły,  biorący bezpośredni udział w działaniach przewidzianych w projekcie – wizytach studyjnych, warsztatach, szkoleniach zawodowych połączonych  z kursami językowymi i treningach motywacji zawodowej.

Konferencję rozpoczęło  symboliczne otwarcie sali konferencyjnej,  którego dokonali: p .Renata Pliżga – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. , p.  Paweł Cierach – dyrektor ZSG,  p. Marcin Konieczny – wicedyrektor ZSG.

Dyrektor ZSG  p. Paweł Cierach przedstawił szkołę w nowej odsłonie, z nowym kierunkiem nauczania i dużo większą liczbą uczniów, prezentując jednocześnie jeden z rezultatów projektu – nową salę konferencyjną, z kolei dyrektor QCW Eisenhuttenstadt p. Ralf Hillburger podsumował wzajemną współpracę obu instytucji. Wystąpienie   kierownika projektu  ZSG p. Marcina Koniecznego  zawierało krótki przegląd wszystkim działań realizowanych podczas trwania projektu.

Wystąpienia młodzieży poparte prezentacjami multimedialnymi pokazały zaproszonym gościom prawdziwą i bardzo atrakcyjną zawartość projektu.

Konferencja zakończyła się przemówieniami  i gratulacjami  gości  z okazji zakończenia transgranicznej współpracy i oddania do użytku  nowoczesnej sali konferencyjnej.

Podczas spotkania  został odczytany list gratulacyjny  od pani Małgorzaty Pawłowskiej, byłej dyrektor ZSG.

Fotorelacja: A. Sobieraj

1 1a 1d 2 3 4 5

6 7 8 konferencja końcowa (87) konferencja końcowa (91) konferencja końcowa (101)

konferencja końcowa (113) konferencja końcowa (122) konferencja końcowa (127) konferencja końcowa (130) konferencja końcowa (138) konferencja końcowa (140) konferencja końcowa (150)

konferencja końcowa (22)

AKTYWACJA KONTA W LIBRUSIE

Każdy użytkownik  sam aktywuje swoje konto w dzienniku elektronicznym. W tym celu w pasku adresowym (bez www) należy wpisać aplikacje.edukacja.gorzow.pl  w nazwie użytkownika wpisać adres e-mail podany wychowawcy i kliknąć „Przywracanie dostępu do konta”.
W kolejnym oknie jeszcze raz wpisać adres e-mail, zaznaczyć „nie jestem robotem” i kliknąć „wyślij wiadomość”. Na adres e-mail przyjdzie informacja (aktywacja Gorzów), która będzie zawierała login do konta i link aktywacyjny, należy w niego kliknąć. Pojawi się miejsce do wpisania hasła. Należy wymyślić sobie hasło (musi zawierać 8 znaków, w tym chociaż jedną dużą literę i jedną cyfrę), wpisać hasło raz, następnie powtórzyć  i kliknąć „Ustaw hasło”. Przejść do strony głównej logowania. W nazwie użytkownika wpisać podany w e-mailu  login i ustalone przez siebie hasło.

Krystyna Bednarek

administrator Librusa