PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Ze względu na różnorodność podręczników – wynikającą ze specyfiki przedmiotów zawodowych – i w obawie przed zakupem niewłaściwych pozycji, wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 zostanie podany przez nauczycieli prowadzących na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. W związku z tym, uczniowie będą mieli czas na zaopatrzenie się w podręczniki do 18.09.2020.

Marcin Konieczny
wicedyrektor