PROCEDURY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZSG w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Podstawa prawna: Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej

I ZASADY OGÓLNE

  • Od 01.06.2020 r. uczniowie mogą brać udział w konsultacjach przedmiotowych organizowanych na terenie szkoły.
  • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

Czytaj więcej w PDF…