Przydatne informacje przy wypełnianiu wniosków rekrutacyjnych

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH im. FEBRONII GAJEWSKIEJ-KARAMAĆ W GORZOWIE WLKP.

1. WEJŚĆ NA STRONĘ: edu.gorzow.pl

2. WEJŚĆ DO OKIENKA (trzecie od góry): Rejestracja kandydatów do szkół ponadpodstawowych

3. WEJŚĆ DO ZAKŁADKI (pierwsza): zgłoś kandydaturę

4. WYPEŁNIĆ WNIOSEK

5. ZATWIERDZIĆ WNIOSEK

6. WYDRUKOWAĆ WNIOSEK

7. PODPISAĆ WNIOSEK (rodzic i kandydat)

8. PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY WYPEŁNIONY I PODPISANY WNIOSEK WRAZ Z DOKUMENTAMI (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 3 zdjęcia, bilans medyczny, dyplomy i zaświadczenia osiągnięć itd. – pełna lista w Regulaminie rekrutacji na stronie naszej szkoły)

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

 • Uczeń, który chce skorzystać z biblioteki szkolnej, jest zobowiązany przestrzegać PROCEDUR ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. FEBRONII GAJEWSKIEJ-KARAMAĆ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE EPIDEMII COVID-19.
 • Uczeń, który chce jedynie oddać książki, zostawia je w przeznaczonym do tego pojemniku (umieszczonym przed drzwiami biblioteki). Do książek należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami: imię, nazwisko, klasa.

Ważne informacje – egzamin maturalny!

Szanowni Maturzyści,

informujemy, że egzamin maturalny z:

 • języka polskiego (poziom podstawowy) – 08.06.2020, godz.9.00,
 • matematyki (poziom podstawowy) – 09.06.2020, godz. 9.00,
 • języka angielskiego (poziom podstawowy) – 10.06.2020, godz.9.00

będzie odbywał się równolegle w dwóch salach (tj. sali gimnastycznej i sali konferencyjnej).

Zdający stawiają się na egzamin o godz. 8.00 według poniższego podziału:

08.06.2020, godz. 9.00 język polski (poziom podstawowy) – 83 osoby

sala gimnastyczna  (50 osób)

sala konferencyjna  (33 osoby)

09.06.2020, godz. 9.00 matematyka (poziom podstawowy) – 89 osób

sala gimnastyczna  (50 osób)

sala konferencyjna  (39 osób)

10.06.2020 godz. 9.00 język angielski (poziom podstawowy) – 64 osoby

sala gimnastyczna  (40 osób)

sala konferencyjna  (24 osoby)

Pozostałe egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie szkoły.

Szczegóły powiązania sal egzaminacyjnych z danymi osobowymi należy szukać w wiadomościach w Librusie.

WYTYCZNE – Egzamin Maturalny:

 1. Zdający stawia się godzinę przed rozpoczęciem egzaminu (8.00/13.00) z podpisanym przez siebie oświadczeniem absolwenta  – DRUK OŚWIADCZENIA – otwórz link.
 2. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 4. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

 • wychodzi do toalety,

 • kończ pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

 1. Zdający ma prawo przynieść na egzamin małą butelkę (0,5 l) wody niegazowanej.

PROCEDURY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZSG w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Podstawa prawna: Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej

I ZASADY OGÓLNE

 • Od 01.06.2020 r. uczniowie mogą brać udział w konsultacjach przedmiotowych organizowanych na terenie szkoły.
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

Czytaj więcej w PDF…