KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE OD 01.06.2020 [dla klas I – III]

  1. UCZEŃ, KTÓRY CHCE SKORZYSTAĆ Z KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH, MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ DANEGO NAUCZYCIELA NAJPÓŹNIEJ DZIEŃ PRZED PLANOWANYMI ZAJĘCIAMI DO GODZINY 1500 ORAZ ZASTOSOWAĆ SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH.
  2. UCZEŃ NIEPEŁNOLETNI MA OBOWIĄZEK PRZYJŚĆ NA KONSULTACJE Z PODPISANYM PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH  OPIEKUNÓW OŚWIADCZENIEM (DRUK OŚWIADCZENIA ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY).
  3. UCZEŃ PEŁNOLETNI MA OBOWIĄZEK PRZYJŚĆ NA KONSULTACJE Z PODPISANYM PRZEZ SIEBIE OŚWIADCZENIEM (DRUK OŚWIADCZENIA ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY).

HKP_1

HKP_2

 

Oświadczenie – uczeń niepełnoletni

Oświadczenie – uczeń pełnoletni