INFORMACJE DLA RODZICÓW

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

Drogi Rodzicu…

  • zachęć swoje dziecko do uczenia się w pewnych, stałych godzinach, w czasie gdy w mieszkaniu panuje spokój i cisza,
  • postaraj się umożliwić dziecku świadome korzystanie podczas nauki z pomocy komputera; jednocześnie uświadom, że nadmierne korzystanie może być „złodziejem czasu”,
  • w czasie odrabiania lekcji nie odrywaj od nauki, wydając co chwilę różne polecenia do wykonania,
  • zadbaj o odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i wykształcenia swojego dziecka,
  • uświadamiaj swoje dziecko, że szkoła i postępy w nauce są czymś bardzo ważnym
  • utrzymuj kontakt ze szkołą, z wychowawcą klasy, z nauczycielami :-)

Czytaj więcej w PDF…