Spotkanie informacyjne w ramach działalności Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE

Dnia 25.02.2020r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim gościła uczestników spotkania  zorganizowanego przez  Regionalny Punkt Informacyjny  FRSE działający przy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Celem spotkania było:  Aplikowanie w programie Erasmus+ w roku 2020 oraz oferta edukacyjna Biura  Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  Projekt   „ Ponadnarodowa  mobilność uczniów” -nowe możliwości dofinansowania wyjazdów zagranicznych uczniów

Zespół  Szkół Gastronomicznych reprezentowany był przez autorki projektów realizowanych w ramach Akcji 1 w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe  Programu Erasmus+  panie Małgorzatę  Ciechanowicz-Budny i Annę Ciupkę. Nasze nauczycielki  przedstawiły  założenia  aktualnie realizowanego przez szkołę  projektu „Europejskie kompetencje szansą na sukces III” oraz dzieliły się swoim doświadczeniem i wiedzą podczas  dyskusji podsumowującej  możliwości pisania i realizowania projektów unijnych.

Wystąpienie „Gastronomika” spotkało się z ogromnych zainteresowaniem licznie zgromadzonych przedstawicieli szkół, co obrazuje konieczność  organizacji tego typu merytorycznych spotkań, ułatwiających przedstawienie całościowego procesu realizacji projektów z pułapu doświadczenia  osób praktycznie prowadzących szkolne projekty unijne.

 

Więcej informacji o spotkaniu w artykule:

http://ko-gorzow.edu.pl/spotkania-informacyjne-w-ramach-dzialalnosci-regionalnego-punktu-informacyjnego-frse/

Podziękowania

dav

dav

Podziękowanie 2