Konkurs na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

ETAP WOJEWÓDZKI XXV EDYCJI

TURNIEJU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE CUKIERNIK

W dniu 17.01.2020 odbył się w naszej szkole Etap Wojewódzki XXV Turnieju
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik pod patronatem :

Lubuskiego Kuratora Oświaty

Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie  Cukiernik  jest turniejem trójstopniowym.

 

Biorą w nim udział uczniowie klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie cukiernik. Tematyka turnieju obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych poszerzone o literaturę zawodową.

Temat przewodni tegorocznej edycji turnieju „CUDA ŚWIATA”

Etap wojewódzki składa się z części teoretycznej i części praktycznej Część teoretyczna obejmowała test opracowany w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia w zawodzie cukiernik z zakresu przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych.

Test do etapu wojewódzkiego przesłał Komitet Główny przewodniczącym komisji wojewódzkich.

Część praktyczna polegała na sprawdzeniu umiejętności praktycznych uczniów.

Uczestnicy turnieju wykonywali:

 tort o dowolnej wadze nie większej niż 3 kg zgodnie z tematyką turnieju,

 ciastka bankietowe o masie ok. 100 g/1 szt.,

 figurki z marcepana, masy plastycznej lub cukrowej.

 

W etapie wojewódzkim wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać wGorzowie  Wlkp. :

 

1.Sylwia Bodurka

2.Judyta Figaj

3.Katarzyna Przepiórka

4.Klaudia Wieczorek

 

Zwycięzcami turnieju zostały:

Sylwia Bodurka – I miejsce (89 pkt. na 100),

Katarzyna Przepiórka – II miejsce (88 pkt.),

Judyta Figaj–III miejsce (84 pkt.).

 

Do etapu ogólnopolskiego kandydują uczniowie, którzy w etapie wojewódzkim turnieju zdobyli co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

Ostateczną decyzję o liczbie uczestników zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego podejmuje Komitet Główny Turnieju.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie ogólnopolskim.

Zwieńczenie akcji SOS dla schroniska Azorki

W piątek, 10 stycznia 2020 r. grupa pięciu uczennic Technikum Gastronomicznego pod opieką p. Barbary Kosickiej-Olkowskiej odwiedziła gorzowskie schronisko „Azorki”. Uczennice przekazały karmę, koce oraz zabawki dla psiaków, które zebrano podczas akcji „SOS dla schroniska Azorki”, organizowanej w naszej szkole w grudniu 2019r.

W trakcie wizyty nasze wolontariuszki wyprowadziły również pieski na spacer. Szczególne podziękowania dla:
Oliwii Idzi, Ewy Celejewskiej, Wioli Kosińskiej, Sandry Męclewskiej oraz Andżeliki Filipiak za ogromne zaangażowanie oraz poświęcony czas.

Barbara Kosicka-Olkowska

Oto nasza fotorelacja: