Warsztaty KUCHARZ

Powoli zbliżamy się do końca działań w projekcie „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza”. Tym razem po raz ostatni spotkała się grupa zawodowa kucharzy, aby odbyć ostatnie dwudniowe warsztaty.

 Organizatorem warsztatów, które odbyły się w dniach od 15 do 16 listopada 2019 r., był niemiecki partner projektu, a wzięła w nim udział kolejna grupa polskich i niemieckich uczniów i słuchaczy.

Tematem przewodnim było stosowanie nowoczesnych technik w produkcji kulinarnej.  Uczestnicy warsztatów poznali technologię i możliwości stosowania, a także urządzenia niezbędne do produkcji potraw metodą Sous Vide. Prowadzący zajęcia zapoznał uczestników nie tylko z techniką próżniowego pakowania produktów i późniejszego ich powolnego gotowania w niskiej temperaturze, ale również objaśnił zasady stosowania przypraw oraz zwrócił uwagę na zalety i zagrożenia wynikające ze stosowania tej techniki kulinarnej.

Przygotowanie próżniowe porcji potraw odbyło się w  prowadzonej przez QCW szkoleniowej restauracji Kochhütte, natomiast wykończyć i zaprezentować swoje dzieło uczestnicy mieli okazję na oczach gości odwiedzających pierwsze zorganizowane przez QCW targi edukacyjne  w Eisenhüttenstadt.

Podczas zajęć, jak zawsze, każda okazja była wykorzystywana do nauki języka sąsiada metodą total immersion.

Udział w szkoleniu został potwierdzony certyfikatami.

wrsztat kucharz (1) wrsztat kucharz (2) wrsztat kucharz (3) wrsztat kucharz (4) wrsztat kucharz (5) wrsztat kucharz (6) wrsztat kucharz (7) wrsztat kucharz (8) wrsztat kucharz (9) wrsztat kucharz (10) wrsztat kucharz (11) wrsztat kucharz (12) wrsztat kucharz (13) wrsztat kucharz (14)