Konferencja pt.: „Wspólnie, aktywnie, kreatywnie na pograniczu polsko-niemieckim”

Dnia 06.11.2019r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja pt.: „Wspólnie, aktywnie, kreatywnie na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach „Programu Współpracy Interreg VA BB –PL 2014-2020”organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Interreg VA BB -PL 2014-2020.

Zaproszeniem do udziału  konferencji została wyróżniona nasza szkoła, która przygotowała prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną obrazującą projekt realizowany w ZSG pt.: „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza.”

O projekcie opowiadał Pan Dyrektor Paweł Cierach oraz uczniowie Daria Maćkowiak, Katarzyna Waraksa i Rafał Intek. Przygotowaliśmy również punkt informacyjny z materiałami upowszechniającymi nasze dokonania.

Wystąpienia naszej  młodzieży wzbudziły ogromne  zainteresowanie zgromadzonej publiczności.

Czuliśmy się bardzo docenieni zaproszeniem do udziału w międzynarodowej  konferencji, która pozwoliła nam w tak zacnym gronie, przedstawić aktualny stan realizacji projektu.

konferencja (1) konferencja (2) konferencja (3) konferencja (3a) konferencja (4) konferencja (5) konferencja (6)