Europejski Dzień Języków Obcych

 26 września 2019 roku odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. W ramach obchodów tego święta został zorganizowany turniej klas, który oceniała komisja w składzie:
p. Agnieszka Prokop
p. Barbara Kosicka-Olkowska
p. Andrzej Sobieraj
W trakcie imprezy klasy prezentowały wylosowany kra,  w tym stroje i barwy, tłumaczenie zwrotów, piosenka lub scenkę oraz quiz językowy. Dodatkowo uczniowie przygotowali plakaty z ciekawostkami językowymi, które zostały  zaprezentowane w holu szkoły.  Klasy przygotowały układy taneczne, piosenki oraz grę na instrumentach muzycznych.
Rywalizacja była zacięta, najwięcej emocji wzbudził quiz, podczas którego klasy wykazały się znajomością języków,  a w szczególności współpracą.
Zwycięzcą turnieju spośród klas 1 została 1pa, reprezentując Rosję.
Pierwsze miejsce dla klas drugich i trzecich należy do 3a z prezentacją Niemiec oraz do 3h z wylosowanym krajem, jakim była Szwajcaria.

Obie klasy otrzymują kartkę niepytkę.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy pani Annie Rokickiej-Ostrowskiej oraz pani Barbarze Kosickiej-Olkowskiej, a także uczniom z klasy 1pck za zorganizowanie turnieju.

Trening motywacji zawodowej w QCW

Dnia 25.09.2019 r. w siedzibie  QCW w Eisenhuttenstadt odbył się kolejny trening motywacji zawodowej skierowany do polskich i niemieckich uczniów.

Głównym celem szkolenia zawodowego było wskazanie, jak aktywnie poruszać się na  niemieckim  rynku pracy.

Szczególną uwagę zwrócono na różne sposoby poszukiwania pracy oraz  wypełnianie obowiązujących dokumentów.

Wszyscy uczestnicy brali aktywny udział w ćwiczeniach, podczas których poznawali swoje mocne i słabe strony, wyznaczali swoje  cele i drogi do ich osiągnięcia, wykorzystując  swoją kreatywność.

Uczestnicy dobrze ocenili warsztaty.

 

trening QCW (1) trening QCW (2) trening QCW (3) trening QCW (4)