PLAN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2019

Znalezione obrazy dla zapytania: SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIF"

 W roku 2019 Samorząd Uczniowski planuje: 

 • włączenie się w szereg uroczystości oraz imprez według poniższego planu , a także wg kalendarza imprez,
 • współpracę z gronem pedagogicznym ZSG, Szkolnym Kołem Wolontariatu,
 • publikowanie działań SU oraz zamieszczanie informacji dotyczących życia szkoły na stronie internetowej,
 • wspólne przygotowanie dekoracji okolicznościowych i zadbanie o wystrój tablicy informacyjnej SU w holu szkolnym,
 • współpracę z radiowęzłem szkolnym.

Cele działalności Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

 • inspirowanie społeczności uczniowskiej do działania
 • rozwijanie kreatywności i pasji młodzieży
 • wzmacnianie postaw obywatelskich
 • nauka samorządności
 • aktywne włączanie się społeczności uczniowskiej w życie szkoły
 • współdziałanie w sprawach istotnych dla szkoły.