Nagrody Prezydenta dla nauczycieli ZSG

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta miasta wyróżnionym nauczycielom. Gratulujemy serdecznie naszym dwóm wspaniałym paniom: Marzenie Przybyłce-Siwek i Izabeli Stachowiak.

Poczęstunek przygotowali uczniowie klasy 2k pod kierunkiem pana Piotra Kissona, a sprawną obsługę kelnerską zapewnili uczniowie klasy 3a technik żywienia i usług gastronomicznych.