Trening motywacji zawodowej w QCW

Dnia 25.09.2019 r. w siedzibie  QCW w Eisenhuttenstadt odbył się kolejny trening motywacji zawodowej skierowany do polskich i niemieckich uczniów.

Głównym celem szkolenia zawodowego było wskazanie, jak aktywnie poruszać się na  niemieckim  rynku pracy.

Szczególną uwagę zwrócono na różne sposoby poszukiwania pracy oraz  wypełnianie obowiązujących dokumentów.

Wszyscy uczestnicy brali aktywny udział w ćwiczeniach, podczas których poznawali swoje mocne i słabe strony, wyznaczali swoje  cele i drogi do ich osiągnięcia, wykorzystując  swoją kreatywność.

Uczestnicy dobrze ocenili warsztaty.

 

trening QCW (1) trening QCW (2) trening QCW (3) trening QCW (4)