Konferencja podsumowującą I etap projektu „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza.”

Dnia 24.09.2019 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja podsumowująca I etap projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020” w ramach celu ”Europejska współpraca terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konferencję przygotowali i przeprowadzili uczniowie z klas IV i III naszej szkoły biorący bezpośredni udział w działaniach przewidzianych w projekcie- wizytach studyjnych, warsztatach, szkoleniach zawodowych połączonych  z kursami językowymi i treningach motywacji zawodowej.

Dyrektorzy partnerskich placówek – ZSG p. Paweł Cierach i  QCW Eisenhuttenstadt p. Ralf Hillburger przedstawili zaproszonym gościom prowadzone przez siebie instytucje,  z kolei kierownik projektu po stronie polskiej p. Marcin Konieczny przybliżył cele i główne założenia projektu, pokazał również poszczególne etapy budowy sali konferencyjnej, natomiast kierownik strony niemieckiej p. Torsten Kleinschmidt niezwykle wyczerpująco opowiedział o działaniach zrealizowanych w Brandenburgii.

Największą atrakcją konferencji były wystąpienia młodzieży, których żywiołowe relacje poparte prezentacjami multimedialnymi wzbudziły  zainteresowanie publiczności.

Konferencja zakończyła się zaproszeniem gości do udziału w panelu dyskusyjnym pt.: ”Problemy  i możliwości transgranicznego rynku usług branży gastronomicznej i spożywczej”.

Prezentacja multimedialna podsumowująca I etap projektu:     KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Konferencja 1 Konferencja 2 Konferencja 3

Konferencja 4 Konferencja 5 Konferencja 6