Konferencja podsumowującą I etap projektu „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza.”

Dnia 24.09.2019 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja podsumowująca I etap projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020” w ramach celu ”Europejska współpraca terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konferencję przygotowali i przeprowadzili uczniowie z klas IV i III naszej szkoły biorący bezpośredni udział w działaniach przewidzianych w projekcie- wizytach studyjnych, warsztatach, szkoleniach zawodowych połączonych  z kursami językowymi i treningach motywacji zawodowej.

Dyrektorzy partnerskich placówek – ZSG p. Paweł Cierach i  QCW Eisenhuttenstadt p. Ralf Hillburger przedstawili zaproszonym gościom prowadzone przez siebie instytucje,  z kolei kierownik projektu po stronie polskiej p. Marcin Konieczny przybliżył cele i główne założenia projektu, pokazał również poszczególne etapy budowy sali konferencyjnej, natomiast kierownik strony niemieckiej p. Torsten Kleinschmidt niezwykle wyczerpująco opowiedział o działaniach zrealizowanych w Brandenburgii.

Największą atrakcją konferencji były wystąpienia młodzieży, których żywiołowe relacje poparte prezentacjami multimedialnymi wzbudziły  zainteresowanie publiczności.

Konferencja zakończyła się zaproszeniem gości do udziału w panelu dyskusyjnym pt.: ”Problemy  i możliwości transgranicznego rynku usług branży gastronomicznej i spożywczej”.

Prezentacja multimedialna podsumowująca I etap projektu:     KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Konferencja 1 Konferencja 2 Konferencja 3

Konferencja 4 Konferencja 5 Konferencja 6

Obsługa konferencji w Akademii Jakuba z Paradyża

Dnia 20.09.2019r. uczniowie naszej szkoły z klasy IV h i III b przygotowali   i obsługiwali „Konferencję z okazji 15-lecia Ustawy o zatrudnieniu socjalnym” na zlecenie Centrum Integracji  Społecznej w Gorzowie Wlkp.

Uroczystość odbyła się  w Sali Rektorskiej Akademii Jakuba z Paradyża. Młodzież pracowała w dwóch osobnych pomieszczeniach, w których przewidziano przerwę kawową oraz lunch.

Praca kelnerów spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez  gości konferencji,  a organizatorzy nie szczędzili im  słów uznania.

Obsługa w AJP była kolejnym elementem wieloletniej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać,  a Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp.

dav

dav

dav

Wyniki rekrutacji II etapu uczestników do projektu pt.: „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Dnia 17 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynującego w składzie:

Marcin Konieczny – Kierownik projektu (przewodniczący)

Małgorzata Ciechanowicz – Budny – Koordynator działań merytorycznych (członek)

Anna Ciupka – specjalista ds. rekrutacji i ewaluacji (członek)

Przedmiotem posiedzenia była weryfikacja dokumentów potwierdzających kwalifikowalność kandydatów ubiegających się o zakwalifikowanie się do projektu „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej  polsko-niemieckiego pogranicza” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Rekrutacja trwała od 02.09.2019 r. do 13.09.2019 r.

Kryteria kwalifikowalności zostały określone w pkt. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników   i udziału w projekcie.

Weryfikacji poddano łącznie 48 wniosków zgłoszeniowych.

Zgodnie z wytycznymi regulaminu stworzono listę 40 uczniów zainteresowanych uczestnictwem   w projekcie na podstawie spełnionych wymogów.

W wyniku realizacji drugiego etapu rekrutacji 8 uczniów zostało zakwalifikowanych   do udziału w projekcie, będą oni stanowić dodatkową listę rezerwową uczestników projektu.

Listy zakwalifikowanych uczniów przekazuje się do wiadomości, poprzez umieszczenie  ich na tablicy ogłoszeń na parterze (k. sali nr 2).

Potwierdzenie woli udziału należy złożyć do Zespołu Koordynującego w terminie 19-23.09.2019 r.