HARMONOGRAM PRZEBIEGU SESJI POPRAWKOWEJ EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2018/2019 w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

 

CZEŚĆ  PISEMNA

 

Lp. Data Godzina rozpoczęcia Przedmiot

 

Nr sali Liczba zdających
1. 20.08.2019 900 matematyka 23 11 (N)* + 2(S)*
2. 20.08.2019 900 język polski 23 1(N)*
3. 20.08.2019 900 język angielski 21 1(N)*

*N – ,,nowa” formuła; S – ,,stara” formuła

 

CZEŚĆ USTNA

 

Lp. Data Godzina rozpoczęcia Przedmiot

 

Nr sali Liczba zdających
1. 21.08.2019 900 język angielski 21 2(N)*

 

 

Zdający mają obowiązek stawić się w szkole 30 minut  przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego.

 

Harmonogram – PDF

„Giełda używanych podręczników” w roku szkolnym 2019/ 2020

UWAGA UCZNIOWIE !

„Giełda używanych podręczników” w roku szkolnym 2019/ 2020

odbędzie się w nowej formule.

   W pierwszym tygodniu września od 4.09.2019r. do 6.09.2019r.  w sali gimnastycznej przygotowane będą stoiska dla sprzedających i kupujących używane podręczniki. Uczniowie będą mogli dokonywać transakcji bezpośrednio między sobą. Szczegółowe informacje (godziny trwania giełdy) zostaną podane na początku roku szkolnego (2.09.2019).