Rekrutacja do projektu „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza”

Ogłaszamy nabór dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp. (Technikum i BS I s. klas II – IV) do projektu pt.: „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza”realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie 02 – 13.09.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne u wychowawcy klasy lub u Koordynatora Projektu P. Marcina Koniecznego.

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych po 8 uczestników projektu dla działań:

  •          Wizyta studyjna (12h)
  •          Trening motywacji zawodowej (6h)
  •          Warsztat kelner (16h) + kurs j. niemieckiego (20h)
  •          Warsztat kucharz (16h) + kurs j. niemieckiego (20h)
  •          Szkolenie gastronomiczno – językowe (kelner 40h)

Ponadto wyłonionych zostanie 10 uczestników projektu dla działania kurs języka niemieckiego.

Spośród osób niezakwalifikowanych do poszczególnych działań zostanie stworzona grupa rezerwowa, złożona każdorazowo z 2 uczniów.

Zainteresowane osoby powinny złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny do Specjalisty ds. rekrutacji i ewaluacji P.Anny Ciupki do dnia 13.09.2018 r.

Formularze będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przez Zespół Koordynujący.

UWAGA!

W rekrutacji  nie mogą wziąć udziału osoby, które uczestniczyły w działaniach projektowych w roku szk. 2018/2019.

 

Do pobrania:

Deklaracja udziału_ 2019_2020

Regulamin rekrutacji uczestników i udziału w projekcie_WYCIĄG 2019_2020

Gastronomik z tarczą!

Mamy przyjemność poinformować  społeczność szkolną, iż w wyniku zakończenia oceny wniosków złożonych w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe  w roku 2019 w konkursie ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus +,  wniosek złożony przez autorki Małgorzatę Ciechanowicz-Budny i Annę Ciupkę został zatwierdzony do realizacji!!!!!

Nasz wniosek uzyskał  łączną kwotę dofinansowania  w wysokości 121 000,00 euro, co pozwoli na ponowny wyjazd 48 uczniów klas technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych  do Portugalii i Hiszpanii, aby zgłębiać tam tajniki swoich  zawodów.

We wrześniu 2019 r. rozpocznie się rekrutacja chętnych do odbycia praktyki wśród uczniów klas 3A,3B i 3H ( aktualnie są klasy 2A, 2B,2H).

Pierwszy wyjazd do Portugalii planowany jest wstępnie na przełomie kwietnia i maja 2020r.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Powodzenia!