Organizacja spotkań z rodzicami 03.06.2019r. (poniedziałek)

Organizacja spotkań z rodzicami

03.06.2019r. (poniedziałek)

1615– zebranie Rady rodziców -sala nr 1

1700– spotkania z wychowawcami

1730-1830 dyżury nauczycieli

Plan spotkań z wychowawcami

klasa

gabinet

klasa

gabinet

klasa

gabinet

1a

12

3a

11

1c

17

1b

15

3b

10

2c

8

1h

23

3h

9

3c

18

2a

1

1k

2

2b

20

2k

19

2h

21

3k

7

Plan dyżurów

Gabinet nr 1

parter

Gabinet nr 2 parter

Gabinet nr 21 parter koło sali gimnastycznej

Gabinet nr 7

I piętro

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych

Nauczyciele języków obcych

Do państwa dyspozycji są również:

Kierownik Szkolenia Praktycznego p. E.Palicka (parter koło sekretariatu)
administrator Librus-Synergia p. K.Bednarek ( czytelnia)
pedagog szkolny p. W.Krych-Szydłowska (parter koło sekretariatu)