Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

IMG_5470 IMG_5437 IMG_5444WABZ0923PBAG7897

„SOS dla znikających wysp”, „ Idź na zakupy z własną torbą!”, „ Zwierzęta mylą śmieci z jedzeniem”, „Nie używaj plastikowych kubków!”

Takimi  hasłami młodzież Zespołu Szkół  Gastronomicznych manifestowała swój sprzeciw wobec bezmyślnej degradacji środowiska naturalnego.

W ten sposób przyłączyli się do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego zainspirowanego przez młodą Szwedkę Gretę Thunberg.