Organizacja zebrania rodziców uczniów klas maturalnych z wychowawcami i nauczycielami przygotowującymi do egzaminu zawodowego 04.12.2018 (wtorek)

 

1630

 

4a  gab.  2  P.Cierach

M.Nojberg

E.Dera

I.Wachowiak

 

1700

 

4b gab. 21 M.Tynecka -Poradzińska

M.Nojberg

E.Dera

M.Przybyłka-Siwek

 

1630

 

4h gab. 11 D.Duszyńska

M.Ciechanowicz-Budny

E.Palicka