Budowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem gastronomicznym

projlogo

 

Tytuł projektu: Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko – niemieckiego pogranicza

Okres trwania projektu: 01.04.2018 – 30.04.2020

Partner wiodący: Miasto Gorzów Wlkp./Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp.     

Partner: QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft GmbH/Eisenhüttenstadt

Wartość projektu: 883.367,71 Euro

Kwota dofinansowania:  648.927,95 Euro

Główny cel projektu: Wzmocnienie transgranicznej współpracy poprzez wymianę doświadczeń środowiska gastronomicznego i spożywczego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej, dopasowanej do regionalnego rynku pracy

 

W ramach realizowanego projektu  Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim rozbudowywane jest o salę konferencyjną wraz z zapleczem gastronomicznym.

Inwestycja umożliwi reazację działań zwiększających atrakcyjność rejonów przygranicznych, w tym intensyfikację działań w szczególności na rzecz wzmocnienia kształcenia zawodowego, edukacji prozdrowotnej oraz wzrost kompetencji wspierających zrównoważony rozwój na pograniczu. Nowatorskie, wzbogacone o salę konferencyjną Polsko-Niemieckie Centrum Edukacyjno-Konferencyjne będzie kontynuowało realizację dotychczasowych  działań, takich jak:

  • polsko-niemieckie konferencje naukowe w obszarze  branży spożywczo-gastronomicznej  ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia,
  • polsko-niemieckie debaty oksfordzkie poruszające temat zagrożeń cywilizacyjnych,
  • realizację wspólnych projektów edukacyjnych z partnerami ze strony niemieckiej,
  • realizację polsko-niemieckich spotkań w ramach paneli dyskusyjnych dla szerszego grona odbiorców,
  • organizację przedsięwzięć związanych z doradztwem zawodowym np. Targi Edukacyjne, Tydzień Karier.

Obraz2

 

Obraz1