Kampania „Rakoobrona”

zdjęcia rakoobrona 2018

Trwa kampania „Rakoobrona”.

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych biorą aktywny udział w działaniach dotyczących profilaktyki antynowotworowej. Celem kampanii jest wczesna profilaktyka przeciwnowotworowa, zwracająca uwagę na czynniki , które bezpośrednio zwiększają ryzyko zachorowania na raka. Dzięki kampanii w świadomości młodzieży mają zagościć dwie najprostsze asocjacje: rak i obrona.

” Rakoobrona” porusza problem trzech chorób nowotworowych: raka płuc, raka szyjki macicy oraz czerniaka.