Narada dotycząca organizacji zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki nowotworowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W dniu 15 marca 2018 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. odbyła się narada metodyczna dotycząca organizacji  i realizacji zajęć warsztatowych na temat profilaktyki raka jąder i profilaktyki raka piersi, adresowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Gorzowa Wlkp.W naradzie uczestniczyli pedagodzy i koordynatorzy szkolnych programów profilaktycznych ze  szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Gorzowa Wlkp.

W ramach realizacji 2-godzinnych zajęć warsztatowych dla młodzieży, zaplanowano przeprowadzenie wykładów na temat roli odżywiania i aktywności fizycznej w profilaktyce chorób nowotworowych oraz  profilaktyki raka jąder i profilaktyki raka piersi wraz z nauką samobadania na fantomie. Zajęcia poprowadzą metodycy z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.