RAKOOBRONA

Dnia 13 .02.2017 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. rozpoczęła się Kampania antynowotworowa „Rakoobrona” – rak szyjki macicy, płuc i czerniak. Celem Kampanii jest profilaktyka wymienionych nowotworów.

Harmonogram Kampanii:

  1. 13.02.2017r- 31.03.2017r. – przeprowadzenie lekcji edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy, płuc i czerniaka w Zespole Szkół Gastronomicznych, Ekonomicznych , Odzieżowych i Liceum Plastycznym
  2. 28.02.2017r. Szkolny konkurs wiedzy o nowotworach
  3. 31.03.2017r. omówienie profilaktyki antynowotworowej przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych na szkoleniu dla pielęgniarek w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
  4. Luty-marzec zrobienie gazetki i rozdanie ulotek w Powiatowej Spacji Sanitarno – Epidemiologicznej celem rozpowszechnienia profilaktyki antynwotworowej
  5. Podsumowanie Kampanii „Rakoobrona” podczas Dnia Zdrowia

– Międzyszkolny Konkurs wiedzy o nowotworach

– prezentacje podsumowujące

– ogłoszenie wyników

– rozdanie nagród