Bartosz Patycki,uczeń klasy czwartej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych stypendystą Ministra Edukacji Narodowej

W poniedziałek, 13 lutego 2017 r.  minister Anna Zalewska wręczyła ponad 50 uczniom
i absolwentom dyplomy stypendiów Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016. Stypendystą z naszej szkoły został Bartosz Patycki, uczeń klasy czwartej w zawodzie technik  żywienia i usług gastronomicznych.

Serdecznie gratulujemy.