Mamy kolejnych laureatów !!!

W dniach 03-04.06.2016 odbyły się eliminacje centralne Olimpiady Wiedzy i Umiejetności
Rolniczych. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i
umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W tym roku finał olimpiady miał szczególny charakter, bo odbywał się już po raz czterdziesty.

Do etapu centralnego zakwalifikowało się aż czterech uczniów z naszej szkoły.
Reprezentowali nas w dwóch blokach tematycznych: Gastronomia i Technologia żywności.
Udział w eliminacjach zakończył się ogromnym sukcesem: Kamila Woźniak zajęła I miejsce w
bloku Gastronomia, a Bartosz Patycki III miejsce w bloku Technologia żywności.
Pozostali uczestnicy też godnie reprezentowali naszą szkołę: Anna Łohunko uplasowała się
na XI pozycji i otrzymała tytuł laureata, a Michał Żurawicz zajął XII miejsce i zdobył tytuł
finalisty.
Laureaci i finaliści tej olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu
zawodowego, co jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej najwyższego
wyniku czyli 100%. Otrzymują również indeksy wyższych uczelni.

Serdecznie gratulujemy wyniku :)))f1429b35-3136-4e4b-a116-293db59df1561881a306-620c-4f6b-9e00-a7ec56bcd573