„Profilaktyka a Ty”

  • Co to jest PaT?

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: a co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? Jest to program Komendy Głównej Policji realizowany poprzez Impresariat PaT w Warszawie.

W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka.

Fundamentem społeczności PaT jest młodzieżowa grupa PaT z jej liderem. Grupa PaT może być utworzona na poziomie organizacyjnym jednostki samorządowej (gmina, miasto, powiat).

PaT to program:

– mody na życie bez uzależnień;

– profilaktyki rówieśniczej;

– dobrych wiadomości, a nie protestów;

– zaproszeń, a nie wykluczeń;

– destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej;

– bez nagród i działania za coś;

– nie robienia co się chce, ale odpowiedzialności za siebie i innych.

PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.

PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!

  • Co to jest PaTPORT?

PaTPORT to grupa uczniów jednej szkoły/placówki działająca na rzecz bezpieczeństwa w twórczej profilaktyce rówieśniczej. Grupa ta ma swojego KAPITANA (wybrany wśród młodzieży) oraz OPIEKUNA  z ramienia szkoły/placówki (osoba dorosła, pracująca zawodowo).

Ze względu na lawinowo rosnące zainteresowanie dyrektorów szkół, Impresariat PaT w styczniu 2015 roku wprowadził nowe rozwiązanie organizacyjne, którym jest możliwość samodzielnego tworzenia PaTPORTÓW. Utworzenie młodzieżowej grupy PaT jest możliwe wyłącznie z bezpośrednim udziałem Impresariatu PaT.

To najlepsze rozwiązanie dla szkół ponadpodstawowych w zachęcaniu uczniów do inicjowania działań w obszarze profilaktyki uzależnień metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej.

Każdy PaTPORT może realizować w ciągu roku szkolnego swój własny program, włączając się równolegle w działania gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie.

Więcej informacji o programie: http://pat.policja.gov.pl/

Ten wpis został opublikowany w: PaT. Bookmark the permalink.