Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe odbędą się 25.,  29. i 30. sierpnia.  Szczegółowy harmonogram znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu szkoły i w ogłoszeniach w  dzienniku elektronicznym. W sekretariacie można pobrać zagadnienia do egzaminu.

Dzień Patrona Szkoły

6.06.2016r. obchodzona była w szkole 111. rocznica urodzin Patronki Szkoły Febronii Gajewskiej-Karamać (03.06.1905 – 15.03.1993).

Z tej okazji uczniowie przygotowali prezentacje i scenki ilustrujące  życie w latach 50., 60. i 70., kiedy to nasza patronka prężnie działała na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Gastronomicznych.  Uczniowie klas pierwszych ubrali się zgodnie z modą lat 50., dzięki czemu mogliśmy poczuć klimat tamtych czasów. Na  szkolnych korytarzach można było spotkać samą Febronię Gajewską-Karamać.  Uroczystość prowadził nasz niezawodny wodzirej Maciej Pisarek, który zadawał młodzieży nie zawsze łatwe pytania na temat życia pani Fieni.

IMG_20160606_115328IMG_20160606_115344

IMG_20160606_115900IMG_20160606_120126

„Żywot człowieka współczesnego”

Beata Kaleja, uczennica klasy 2h została laureatką ogólnopolskiego konkursu literacko-fotograficznego „Żywot człowieka współczesnego”, organizowanego przez Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, objętego Mecenatem Miasta Szczecin. Uczennica zajęła III miejsce w kategorii blog. Serdecznie gratulujemy!

ZSG na Ogólnopolskim Zlocie PaTPORTÓW w Wolsztynie

PaTPORT W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH !

W dniach 14-15 maja 2016r. grupa uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych, która wcześniej zadeklarowała chęć działania w programie PaT, udała się wraz z opiekunem do Wolsztyna na II Ogólnopolski Zlot PaTPORTÓW.

Podczas uroczystej Gali Zlotu nasza szkoła otrzymała oficjalną nominację PaTPORTU oraz statuetkę zlotu.

W największej tegorocznej akcji edukacyjno-profilaktycznej w Wielkopolsce wzięło udział ponad 600 PaTowiczów z całej Polski. Przesłaniem wydarzenia było jak zawsze utrwalanie wśród młodzieży przekonania, że najważniejsze jest BEZPIECZEŃSTWO!

Program zlotu obejmował m.in. występy wokalne, animacje społecznościowe, warsztaty taneczne, dyskotekę. W niedzielę odbyła się również PaTosfera, czyli przemarsz rozśpiewanej i uśmiechniętej młodzieży ulicami miasta spod Miejskiej Sali Sportowej na Rynek Miejski.

Wszystkich uczniów gorąco zapraszamy do działania w PaTPORCIE!

KAPITAN – Karolina Brzytwa 1b

OPIEKUN – Anna Kruszakin (psycholog szkolny)

zlotzlot1zlot2zlot3zlot4zlot5zlot6zlot7

 

„Profilaktyka a Ty”

  • Co to jest PaT?

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: a co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? Jest to program Komendy Głównej Policji realizowany poprzez Impresariat PaT w Warszawie.

W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka.

Fundamentem społeczności PaT jest młodzieżowa grupa PaT z jej liderem. Grupa PaT może być utworzona na poziomie organizacyjnym jednostki samorządowej (gmina, miasto, powiat).

PaT to program:

– mody na życie bez uzależnień;

– profilaktyki rówieśniczej;

– dobrych wiadomości, a nie protestów;

– zaproszeń, a nie wykluczeń;

– destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej;

– bez nagród i działania za coś;

– nie robienia co się chce, ale odpowiedzialności za siebie i innych.

PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.

PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!

  • Co to jest PaTPORT?

PaTPORT to grupa uczniów jednej szkoły/placówki działająca na rzecz bezpieczeństwa w twórczej profilaktyce rówieśniczej. Grupa ta ma swojego KAPITANA (wybrany wśród młodzieży) oraz OPIEKUNA  z ramienia szkoły/placówki (osoba dorosła, pracująca zawodowo).

Ze względu na lawinowo rosnące zainteresowanie dyrektorów szkół, Impresariat PaT w styczniu 2015 roku wprowadził nowe rozwiązanie organizacyjne, którym jest możliwość samodzielnego tworzenia PaTPORTÓW. Utworzenie młodzieżowej grupy PaT jest możliwe wyłącznie z bezpośrednim udziałem Impresariatu PaT.

To najlepsze rozwiązanie dla szkół ponadpodstawowych w zachęcaniu uczniów do inicjowania działań w obszarze profilaktyki uzależnień metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej.

Każdy PaTPORT może realizować w ciągu roku szkolnego swój własny program, włączając się równolegle w działania gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie.

Więcej informacji o programie: http://pat.policja.gov.pl/

Opublikowany w: PaT.